mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  Står du ved en skillevej?

  Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


   Økonomi ved skilsmisse

   De økonomiske konsekvenser af en skilsmisse er udover bodeling også, at der skal tages stilling til et eventuelt ægtefællebidrag.

   Under ægteskabet har begge ægtefæller en gensidig forsørgelsespligt. Denne pligt kan opretholdes i tiden efter en skilsmisse ved et ægtefællebidrag i en periode, der typisk vil svare til 1/3 af samlivet. Om der skal betales bidrag, afhænger af en konkret vurdering af begge ægtefællers indtjeningsmuligheder.

   Dette måles altid før skat, hvilket for en selvstændig erhvervsdrivende kan være et vanskeligt regnestykke. Hvis man er selvforsørgende (typisk ved en bruttoårsløn på ca. kr. 285.000) kan der normalt ikke blive tale om ægtefællebidrag. Ægtefællebidrag er fradragsberettigede som et ligningsmæssigt fradrag for yderen og modtagerne skal betale skat af bidraget som om det var en lønindkomst.

   Nogen gange bliver et ægtepar enige om, at der ikke skal betales bidrag, men at der i stedet skal ske en skæv bodeling, idet en bodeling som hovedregel er skattefri. Udover bidrag og bodeling, kan økonomien ved en skilsmisse også påvirke pensionsordninger.

   Pensionsordninger

   Pensionsordninger skal som udgangspunkt ikke deles ved en skilsmisse , men der findes en række muligheder for at lave pensionsudlignende aftaler, navnlig hvis den enes pensionsordninger er markant bedre end den andens og dette måske skyldes, at den anden har været fraværende fra arbejdsmarkedet på grund af barsel m.v. Alle pensionsordninger er samlet på hjemmesiden pensionsinfo.dk, hvor man kan skaffe sig et overblik vedrørende værdien af pensionsordningerne.

   Advokatbistand – hjælp til økonomisk overblik

   De fleste vælger at benytte advokatbistand til at få et overblik vedrørende økonomien i forbindelse med en skilsmisse og det er med til at sikre, at løsningen er fuldt oplyst, inden der træffes beslutning eller indledes forhandlinger mellem ægtefællerne.

   I tilfælde af uenighed, kan disse afgøres ved en retsafgørelse.

   Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Står du ved en skillevej?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.