mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Salgs og leveringsbetingelser

Få de rigtige salgs- og leveringsbetingelser til din virksomhed

Der har i mange år været tradition for, at virksomheder har sine egne særlige betingelser for handel med varer og tjenesteydelser. Den traditionelle model består af en individuel aftale, som er indgået i hver enkelt handel, samt et sæt tilhørende standardvilkår, som vedlægges den enkelte aftale. 

Fordelen ved denne længe brugte og anerkendte model er, at de handlende kan have fokus på det kommercielle indhold – hvilke varer købes? Hvor mange købes? Hvad koster varen pr. stk.? etc. – imens det juridiske forhold er reguleret i standardvilkårene. 

Disse standardvilkår, som ofte kaldes salgs og leveringsbetingelser, ser vi nærmere på nedenfor.

Generelle salgs og leveringsbetingelser

Uanset om virksomheden handler med private, andre erhvervsdrivende (B2B), eller begge dele, er der nogle elementære forhold, som bør overvejes for alle almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Listen er ikke udtømmende, men der bør som minimum tages stilling til følgende emner:

 • Priser og betalingsbetingelser
 • Leveringsvilkår
 • Mangler og reklamation
 • Eventuelle garantier eller fraskrivelse heraf
 • Ansvar, herunder ansvarsfraskrivelser og force majeure
 • Tvister, lovvalg og værneting

Det er således normen at regulere ansvar for mangler i salgs- og leveringsbetingelser, ligesom der oftest ses ansvarsbegrænsning i salgs- og leveringsbetingelser i denne forbindelse.

Alt efter den enkelte type virksomhed kan der være yderligere væsentlige forhold - eksempelvis vil vilkår for vedligeholdelse, service og reparation af maskiner være et væsentligt emne for virksomheder, der sælger maskiner eller maskinkomponenter, men ligegyldigt for virksomheder, som sælger helsekostprodukter. 

Salgs og leveringsbetingelser B2B

Der er generelt en større aftalefrihed i forhold til salgs- og leveringsbetingelser mellem erhvervsdrivende. Indholdsmæssigt bør der være fokus på det generelt vigtige (se ovenfor) og på de særlige emner, som har konkret betydning for den enkelte virksomhedstype og individuelle drift. 

Et klassisk eksempel er, at virksomheden bør sikre betalingsbetingelser, som giver betaling fra kunderne før eller senest samtidigt med betalingsfristen fra virksomhedens egen leverandør, således at virksomheden ikke betaler regningen for at låne likviditeten i mellemperioden. Da betalingsvilkårene fra leverandørerne er vidt forskellige for hver virksomhed, kan man ikke fastsætte en generel frist.

Der bør også være fokus på udtrykkeligt at fastslå hvilke dokumenter, der udgør parternes aftalegrundlag. I B2B har begge parter typisk deres egne handelsbetingelser, eller måske fremsender kunden en ordre vedhæftet deres egne ”Købsbetingelser”. Enhver virksomhed bør have indrettet sine arbejdsgange og juridiske dokumenter således, at der tages højde for disse situationer, således at der ikke ved senere uenighed er tvivl om hvilke vilkår, der gælder for samhandlen. 

Salgs og leveringsbetingelser forbruger

Når virksomheden handler med forbrugere, bør der tages særligt højde for de mange ufravigelige lovregler om forbrugerbeskyttelse. Dette kunne eksempelvis være salgs- og leveringsbetingelser for E-handel. Listen er ikke udtømmende, men opmærksomheden bør blandt andet henledes på følgende:

 • Lovpligtig oplysningspligt til forbrugeren 
 • Lovpligtig oplysninger om fortrydelsesret ved e-handel
 • Lovpligtige begrænsninger i kreditaftaler med forbrugere, herunder skærpede betingelser for gyldige ejendomsforbehold
 • Købelovens ufravigelige regler om forbrugerbeskyttelse

Vigtigheden af disse vilkår kan eksempelvis illustreres i forhold til oplysningspligten om fortrydelsesret. Såfremt der ikke gives lovpligtige oplysninger på den korrekt foreskrevne måde, kan forbrugeren bevare sin fortrydelsesret i op til 12 måneder og 14 dage uanset hvad sælger har skrevet i sine betingelser.

Et andet klassisk eksempel er bilforhandleren, der sælger en bil ”købt som beset” til en forbruger. Denne ansvarsfraskrivelse er udtrykkeligt gjort ugyldig efter købelovens regler, og forhandleren skal således ikke forvente at kunne fraskrive sig ansvar under henvisning til netop dette forbehold. 

Ejendomsforbehold i salgs og leveringsbetingelser

Der bør udvises forsigtighed med at indføre ejendomsforbehold i salgs- og leveringsbetingelser. Ejendomsforbehold er meget byrdefulde og skal som alle andre byrdefulde salgs- og leveringsbetingelser opfylde højere krav for være gældende mellem parterne. 

Det er muligt at tage et gyldigt ejendomsforbehold som en del af salgs- og leveringsbetingelserne, men udformningen og måden hvorpå betingelserne vedtages mellem parterne har afgørende betydning for gyldigheden. Ligeledes kan de generelle betingelser være så brede, at nogle af handlerne ikke opfylder ufravigelige juridiske krav, og ejendomsforbeholdet derfor bliver ugyldigt af denne årsag.  

Du kan læse mere om ejendomsforbehold i vores artikler: Guide: 10 ting du skal vide om salg med ejendomsforbehold & Styrk likviditeten - få styr på dit ejendomsforbehold.

Vil du ringes op?

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.