Få svar på spørgsmål om M&A

Her kan du finde svar på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet i forbindelse med M&A.

M&A, Mergers & Acquisitions FAQ

Svar: Uanset hvor godt du kender den virksomheden i fokus for virksomhedsopkøb- og salg, er der mange vigtige forhold uden om selve virksomheden, som har stor indflydelse på handlen. En advokat bistår eksempelvist ved at sikre, at de vilkår som er skrevet ned i kontrakten også svarer til de ønsker, som parterne rent faktisk har givet udtryk for til forhandlingerne. Advokaten kender også guldgruberne i en due diligence og kan hjælpe med at sikre, at formelle lovkrav overholdes. En revisor kan bistå med beregning af den endelige købesum, hvis denne efterreguleres.

Svar: Due diligence i virksomhedsoverdragelser er en undersøgelse, hvor sælger fremlægger oplysninger omkring virksomheden, og køber gennemgår disse oplysninger. Formålet er dels at sælger ikke bliver mødt med krav om mangler, fordi alle forhold er ”kommet frem i lyset” tidligt i processen, og samtidigt at køber kan sikre sig ikke at blive skuffet over skjulte forhold ved virksomheden.

Den typiske proces er at køber efterspørger en række dokumenter i en såkaldt ”Request List”, hvorefter køberen fremlægger de oplysninger, som faktisk findes i virksomheden.

Svar:

Den typiske virksomhedsoverdragelse er en proces der kort og overordnet kan opsummere således:

1. Sælger og køber finder hinanden og markedet og udveksler interesse i en handel

2. Sælger og køber kan indgå en fortrolighedsaftale og / eller hensigtserklæring omkring spillereglerne for de kommende forhandlinger

3. Parterne forhandler og underskriver en kontrakt om virksomhedsoverdragelse, som er betinget af en række vigtige forhold, herunder en tilfredsstillende due diligence.

4. Parterne gennemfører due diligence.

5. Parterne afholder et møde hvor det bekræftes, at alle kontraktens betingelser er opfyldt, og at handlen kan gennemføres (ofte kaldet ”Closing”).

6. Ofte er der en efterregulering af købesummen ved en eller flere af de deltagende revisorer.

Forløbet kan dog variere alt efter typen af virksomhed, de to parters forhandlinger og præferencer, eller grundet andre konkrete hensyn i det enkelte tilfælde. Undertiden ses det også at mindre transaktioner eller salg til en køber med meget stor indsigt i virksomheden sker uden iagttagelse af due diligence – hvilket dog som hovedregel må frarådes.

Dine specialister i virksomhedsoverdragelse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Rune Hyllested
  Advokat (L), Partner, CEO
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross