Få svar på spørgsmål om M&A

Få svar på spørgsmål om M&A

Hvorfor skal jeg bruge en rådgiver, når jeg selv kender virksomheden?

Uanset hvor godt du kender virksomheden i fokus for virksomhedsopkøb og salg, er der mange vigtige forhold uden om selve virksomheden, som har stor indflydelse på handlen. En advokat bistår eksempelvis ved at sikre, at de vilkår, der er skrevet ned i kontrakten, også svarer til de ønsker, som parterne rent faktisk har givet udtryk for til forhandlingerne. Advokaten kender også guldgruberne i en due diligence og kan hjælpe med at sikre, at formelle lovkrav overholdes. En revisor kan bistå med beregning af den endelige købesum, hvis denne efterreguleres.

Hvad er due diligence?

Due diligence i virksomhedsoverdragelser er en undersøgelse, hvor sælger fremlægger oplysninger omkring virksomheden, og køber gennemgår disse oplysninger. Formålet er dels at sælger ikke bliver mødt med krav om mangler, fordi alle forhold er ”kommet frem i lyset” tidligt i processen, og samtidigt at køber kan sikre sig ikke at blive skuffet over skjulte forhold ved virksomheden.

Den typiske proces forløber således, at køber efterspørger en række dokumenter i en såkaldt ”Request List”, hvorefter køberen fremlægger de oplysninger, som faktisk findes i virksomheden.

Hvordan laver man en virksomhedsoverdragelse?

Den typiske virksomhedsoverdragelse er en proces der overordnet set kan opsummeres således:

1. Sælger og køber finder hinanden i markedet og udveksler interesse i en handel

2. Sælger og køber kan indgå en fortrolighedsaftale og / eller hensigtserklæring omkring spillereglerne for de kommende forhandlinger

3. Parterne forhandler og underskriver en kontrakt om virksomhedsoverdragelse, som er betinget af en række vigtige forhold, herunder en tilfredsstillende due diligence.

4. Parterne gennemfører due diligence.

5. Parterne afholder et møde hvor det bekræftes, at alle kontraktens betingelser er opfyldt, og at handlen kan gennemføres (ofte kaldet ”Closing”).

6. Ofte er der en efterregulering af købesummen ved en eller flere af de deltagende revisorer.

Forløbet kan dog variere alt efter type af virksomhed, de to parters forhandlinger og præferencer, eller grundet andre konkrete hensyn i det enkelte tilfælde. Undertiden ses det også at mindre transaktioner eller salg til en køber med meget stor indsigt i virksomheden sker uden iagttagelse af due diligence – hvilket dog som hovedregel må frarådes.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i M&A - Virksomhedsoverdragelse

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Christian Bay Nielsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross