mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Kontrakter

Få styr på kontrakter og samarbejdsaftaler

Gode kontrakter og samarbejdsaftaler er centrale for at sikre et godt samarbejde. En god kontrakt minimerer risikoen for uoverensstemmelser mellem parterne.

Kontrakter og aftaleindgåelse

Alle virksomheder indgår kontrakter og aftaler på daglig basis som en nødvendig del af den almindelige drift. De fleste tilfælde volder ikke problemer, enten fordi rammerne allerede er sat i f.eks. virksomhedens almindelige handelsbetingelser, eller fordi større opgaver udskilles til en helt særskilt aftaleindgåelse. De fleste aftaler kræver ikke bistand fra en advokat, hvis virksomhedens berede juridiske rammer er på plads. 

Advokatens arbejde bør reserveres til opgaver med stor økonomisk værdi, enten fordi den enkelte opgave har store konsekvenser, eller fordi arbejdet kan genbruges på mange små aftaler og dermed får en langvarig værdi for virksomheden – således som det f.eks. er tilfældet med udarbejdelse af kontraktskabeloner.

Advokatens hjælp på det rigtige tidspunkt

I situationer hvor aftalen endnu ikke er endeligt indgået, kan der med fordel bruges advokat til at lave kontrakten med henblik på at forebygge fremtidige tvister. Advokat kontrakter fokuserer ligeledes på, at kontrakten må læses på samme måde som klienten mundtligt formulerer sine ønsker, og at aftalen i øvrigt ikke strider imod ufravigelige lovregler.  

I situationer med retlige tvister på baggrund af en eksisterende aftale, vil du som part stå stærkere med bistand fra en advokat ved uenighed om kontrakten.

Typetilfælde af væsentlige kontrakter

Behovet for en advokat med speciale i kontrakter opstår ofte ved udarbejdelse eller revision af virksomhedens standardbetingelser, særligt store kontrakter, samarbejdsaftaler med et længerevarende sigte, eller hvis der er opstået en uenighed med den anden part i en allerede indgået aftale. 

Udarbejdelse af en kontrakt mellem virksomheder vil ofte også berettige til advokatbistand, hvis kontraktsummen har en væsentlig størrelse, eller aftalen i øvrigt indeholder væsentlige vilkår eller risici for parterne. 

Det samme gælder særligt komplicerede kontrakter, f.eks. kontrakter om virksomhedsoverdragelse. Læs mere om virksomhedsoverdragelse her.

Ofte efterses eller udarbejdes en kontrakt om byggeprojekt ved advokat grundet de store kontraktsummer, men også grundet risiciene for tab mv. hvis kontrakten ikke opfyldes eller ikke tager højde for entreprisens forhold. 

Som et sidste typetilfælde efterses internationale kontrakter ved advokat grundet den særlige kompleksitet og behov for fagkundskab som gælder, når der handles på tværs af landegrænser. 

Du er altid velkommen til at kontakte STORM Advokatfirma for en uforpligtende samtale med en specialiseret kontrakt advokat.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.