mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Dødsbo

At miste en af sine nærmeste er en af de sværeste og hårdeste situationer, som vi kan komme ud for i vores liv.

Når man mister en nær pårørende, er der en række juridiske spørgsmål, som familien og pårørende skal tage stilling til. Vores advokater har stor erfaring med arv og dødsbobehandling og står altid klar til at hjælpe dig trygt gennem forløbet.

Står du midt i den svære situation som det er at miste, kan du ringe til os med det samme og få overblik over, hvordan du skal forholde dig.

Hvornår må man rydde et dødsbo?

Et dødsbo omfatter alt hvad afdøde efterlader sig af formue, aktiver og passiver. Dødsboet skal udleveres fra Skifteretten før man må tømme dødsboet og rydde dødsboet.

Populært sagt er et dødsbo et skib uden styrmand, indtil Skifteretten har taget beslutning om, hvordan det skal skiftes og hvem der har ansvaret.

Skifteretten dødsbo

Det er Skifteretten, der er tilsynsmyndighed med dødsboerne og derfor også Skifteretten, der udleverer et dødsbo til behandling efter den første skiftesamling.

En skiftesamling er betegnelse over et møde i Skifteretten. Der skal som udgangspunkt ikke afholdes skiftesamlinger og Skifterettens opgave er derfor alene at være tilsynsmyndighed.

Dødsboerne kan udleveres til uskiftet bo, hvis der er en efterlevende ægtefælle og delingsformue samt fælles børn.

Boet kan også udleveres til privat skifte, hvis det vurderes både at være solvent og have en likviditet, der kan dække de omkostninger, der opstår mens boet behandles.

Boer med en formue på under ca. kr. 50.000 kan straks udleveres til den, der afholder omkostningerne til begravelse.

Hvis et bo skønnes at indeholde problemer, hvis der er underskud eller hvis afdøde havde bestemt det i et testamente, behandles boet af en bobestyrer. Det er dog de færreste boer, der behandles på den måde.

Privat skifte

Boer, der er udleveret til privat skifte skal styres og opgøres af arvingerne selv. Disse antager ofte en rutineret dødsboadvokat, som indrykker proklama i statstidende, hvor det afklares, om afdøde havde ukendte kreditorer.

Advokaten laver også en åbningsstatus til Skat og Skifteretten og en endelig dødsboopgørelse, når boet er klar til at blive afsluttet.

Boopgørelsen er den endelige fordeling af arven, når afdødes ting enten er solgt eller fordelt i arv. Dødsboopgørelsen skal indsendes til godkendelse ved Skat og Skifteret.

Boopgørelsen indeholder også advokatomkostninger, som er en boudgift.

De fleste vil gerne vide, hvad advokathjælp til dødsboer koster. Advokatens arbejde afregnes oftest efter den tid, som advokatkontoret bruger. Der udsendes en ordrebekræftelse til arvingerne og omkostningen er en udgift for boet. På den måde kan boet fratrække udgiften før der beregnes boafgift.

Det er ikke tvunget at benytte en advokat. De fleste arvinger er dog mest trygge ved, at arbejdet udføres af en rutineret dødsboadvokat.

Arveafgift

Arvinger skal betale en boafgift til Staten afhængigt af deres familiemæssige tilknytning til afdøde.

Ægtefæller er fritaget for boafgifter og børn, børnebørn og samlevende betaler 15%. Arvinger uden fælles bolig med afdøde inden for de seneste 2 år og andre arvinger betaler 36,25% i samlet boafgift.

I disse tilfælde, kan man med fordel anvende en fordeling af arven til velgørende institutioner, der – mod betaling af boafgiften for arvingen – selv modtager en del af arven.

Skat i dødsboer

Et dødsbo er skattepligtigt og man skal som hovedregel betale skat af den skattepligtige indkomst, der opstår i boperioden fra dødsdagen og frem til afslutningen. Boer med en formue på under kr. 2.900.000 (dobbelt op for samboende ægtefæller) fritages helt fra at skulle betale skat.

Skatteprocenten er 50. Indkomsten kan være en fortjeneste ved salg af aktier og andre værdipapirer samt fast ejendom og virksomheder.

Det er ofte en nødvendighed at få lavet en indledende vurdering af, om man som ægtefælle skal skifte eller sidde i uskiftet bo.

Et uskiftet bo betyder desværre oftest, at visse skattefordele går tabt.

Anbefalingen er derfor, at arvinger starter med at rådføre sig med en erfaren arveretsadvokat.

Fordeling af indbo og arveafkald

Behandlingen af dødsboet varer typisk op til 12 måneder efter dødsfaldet. I løbet af dette forløb skal indboet fordeles mellem arvingerne efter loven eller afdødes testamente.

Selvom indbo ofte har stor affektionsværdi, er handelsværdien ofte meget begrænset og Skifteretten anerkender derfor en lav standardsats for boer med almindeligt indbo. Dette er under forudsætning af, at arvingerne kan dele indboet i mindelighed.

Hvis arvingerne er enige om det, kan der ske a-conto udlodning af boets midler til arvingerne inden boet afsluttes.

Hvis dette sker, kan der ikke længere meddeles arveafkald til fordel for arvingernes egne børn.

Skal der meddeles arveafkald, bør dette ske efter rådgivning fra en advokat.

Salg af hus fra dødsbo

Hvis boet skal sælge en fast ejendom, kan dette ske med anvendelse af den såkaldte dødsbo-klausul, hvorefter boet begrænser et ansvar for mulige mangler mest muligt, idet boets arvinger ikke formodes at have et dybere kendskab til den faste ejendoms tilstand.

Hvis huset skal falde i arv, skal det værdiansættes. Udgangspunktet er værdien i handel og vandel. Der findes et værdiansættelsescirkulære, men dette anvendes i dag i stærkt begrænset omfang.

Hvis arvingen arver et hus og sælger det videre med fortjeneste, skal arvingen betale ejendomsavanceskat, med mindre arvingen har taget fast bolig i huset efter at have arvet det.

I den situation ville det være bedre at værdiansætte huset så højt som muligt i boet og betale boafgift med 15%, hvis afdøde havde boet i huset. I dette tilfælde vil boet kunne sælge huset skattefritaget.

Hvad er en åbningsbalance?

Det er obligatorisk at indsende en åbningsbalance til Skifteretten og til Skat. Det er en opgørelse over formueforholdene opgjort på dødsdagen.

Åbningsbalancen kan i visse situationer også være den afsluttende boopgørelse.

Kan jeg fortryde at vedgå arv og gæld?

Hvis dødsboet viser sig at være insolvent efter at arvingerne har vedgået arv og gæld, kan arvingerne fragå sig gældsansvaret ved at foretage en udbakning.

Herefter skal de fralægge sig, hvad de har modtaget fra boet og boet behandles færdigt af en autoriseret bobestyrer.

Dødsboopgørelse

Når boet er klar til afslutning, skal der indsendes en dødsboopgørelse til Skifteretten og til Skat.

Skat skal godkende de anvendt værdiansættelser og Skifteretten skal påse, at alle kendte aktiver og passiver er med i boopgørelsen,

Når boopgørelsen er indsendt skal der også indsendes en afgiftsberegning.

Denne godkendes af Skifteretten og herefter er dødsboet endeligt afsluttet.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du brug for hjælp?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.