mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Dødsbo

At miste en af sine nærmeste er en af de sværeste og hårdeste situationer, vi kan komme ud for i vores liv.

Hvis du mister en nær pårørende, er der en række juridiske spørgsmål du og resten af familien skal tage stilling til. Vores advokater har stor erfaring med arv og dødsbobehandling og står altid klar til at hjælpe dig trygt igennem forløbet.

Få hjælp til at overskue en svær situation

Står du midt i den svære situation det er at miste, kan du ringe til os med det samme, og få overblik over, hvordan du skal forholde dig.

Som arving har du mulighed for at få et gratis vejledningsmøde hos os, inden du tager stilling til, hvordan boet skal behandles. Der kan være store skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser forbundet med dit valg. Mange efterlevende ægtefæller kan f.eks. med fordel skifte og lade arven fordele, i stedet for at sidde i uskiftet bo.

Selve bobehandlingen er ofte en proces, der dels kan være arbejdskrævende og dels kan have store skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Har du efter vejledningsmødet behov for det, hjælper vi dig med selve bobehandlingen, de nødvendige ekspeditioner og kontakten til skifteretten.

Du kan nedenfor få et overblik over de forskellige former for bobehandling. Nedenstående er alene et overblik og kan ikke erstatte den personlige rådgivning hos en advokat.

Afdødes formue

Når en person dør skal det opgøres, hvad den pågældende har i formue. Eventuelle kreditorer skal modtage det, de har til gode, og de efterladte arvinger skal modtage deres arv. Afdødes aktiver og passiver kaldes dødsboet.

Boudlæg

Boudlæg betyder, at afdødes aktiver udleveres til arvingerne uden en bobehandling. Det kan ske hvis afdødes formue består af få midler, dvs. hvis afdødes aktiver fratrukket udgifter til begravelse ikke overstiger kr. 43.000, hvis dødsfaldet er sket i 2017. Beløbet reguleres årligt.

Skal aktiverne udleveres som boudlæg er det skifteretten der vurderer, hvem der er afdødes nærmeste pårørende. De nærmeste pårørende vil i så fald have ansvaret for betaling til begravelse, og kan have pligt til at sørge for oprydning i afdødes hjem.

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg betyder, at den efterlevende ægtefælle overtager hele afdødes formue uden yderligere bobehandling.

Det er muligt hvis ægtefællernes samlede formue ikke overstiger kr. 740.000, hvis dødsfaldet er sket i 2017. Beløbet reguleres årligt.

Beløbet beregnes af nettoformuen efter fradrag af al gæld. I beregningen indgår både fælles formue og førstafdødes og længstlevende ægtefælles særeje samt ubetalte summer fra pensioner. Hvis formuen udlægges til den efterlevende som ægtefælleudlæg, overtager den efterlevende ægtefælle afdødes gæld.

Uskiftet bo

Et uskiftet bo er en mulighed for den efterlevende ægtefælle. Uskiftet bo medfører, at arven til førstafdødes børn ikke udbetales, men i stedet bestyres af den efterlevende ægtefælle.

Den efterlevende ægtefælle kan sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra fælles børn, men har den afdøde ægtefælle børn fra tidligere forhold, skal de give deres samtykke til uskiftet bo.

Ægtefællen kan råde over formuen på normal vis. Dog må ægtefællen, der sidder i uskiftet bo, ikke misbruge rådigheden over formuen. Såfremt den længstlevende ægtefælle misbruger formuen, kan arvingerne anmode skifteretten om, at boet skiftes og arven fordeles. Man kan ikke gifte sig igen, så længe man sidder i uskiftet bo.

Det kan have store konsekvenser for den efterlevende ægtefælle, om man vælger at sidde i uskiftet bo eller skifte. I visse tilfælde kan det være en fordel at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo. Vi anbefaler derfor, at du rådfører dig med en af vores advokater, før du eventuelt tager beslutning om at sidde i uskiftet bo.

Privat skifte

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet udleveres til privat skifte. Det betyder at arvingerne selv står for behandling af boet og fordeling af arven. I den situation benytter mange sig af en advokat til at sørge for behandlingen af boet, kontakten til skifteretten, udarbejdelse af boopgørelse og fordeling af aktiver.

Det er en forudsætning for et privat skifte, at afdødes aktiver forventes at overstige afdødes gæld.

Når der skiftes skal arven fordeles imellem afdødes arvinger. Fordelingen sker efter arvelovens regler og i overensstemmelse med et eventuelt testamente.

Behandling ved bobestyrer

Ved behandling af boet ved bobestyrer, er det en advokat udpeget af skifteretten eller en advokat valgt i afdødes testamente, der varetager boets behandling.

Behandling ved bobestyrer er nødvendigt, når betingelserne for et privat skifte ikke er opfyldt. Eksempelvis hvis arvinger ikke er enige om boets behandling, eller boet er insolvent, dvs. afdødes gæld overstiger afdødes aktiver.

Bobestyreren træffer alle beslutninger i boet. Dog forelægges væsentlige beslutninger arvingerne.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Har du brug for hjælp?

Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.