mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Fast ejendom > Naboret
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Har du spørgsmål til din ejendom

Få en gratis vurdering af din boligsituation. Benyt dig af nedenstående formular eller ring til os på telefon 72 30 12 05.

Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Vurderingen er gratis og uforpligtende.


STORM > Fast ejendom > Naboret

Naboret

Naboret er de regler, der gælder, når en ejers rådighed over fast ejendom bliver begrænset som følge af gener fra naboen. Samtidig er det et af de få retsområder, som kun i meget begrænset omfang er reguleret ved lov.

Naboretten sætter eksempelvis grænser for, hvad den enkelte ejer kan tillade sig at gøre på andres bekostninger, herunder grænser for støjgener, lugtgener, indbliksgener og skyggegener uanset om der er givet en byggetilladelse fra det offentlige.

Du skal vise hensyn over for dine naboer, og du er som ejer af en ejendom forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der efter områdets karakter anses for rimeligt. Der foretages altid en konkret vurdering af den pågældende situation, hvor bl.a. ejendommens beliggenhed kan have betydning.

Vi kan give dig kvalificeret rådgivning om, hvad du må som nabo, og hvad man som nabo skal tåle af gener. Altså, hvor din tålegrænse er.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Har du spørgsmål til din ejendom

Få en gratis vurdering af din boligsituation. Benyt dig af nedenstående formular eller ring til os på telefon 72 30 12 05.

Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt. Vurderingen er gratis og uforpligtende.