mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Tålegrænse

Den naboretlige tålegrænse er et begreb, der fastsætter hvad du som nabo skal tåle af gener fra din nabo eller øvrige omkringliggende ejendomme.

Den naboretlige tålegrænse

Sager om den naboretlige tålegrænse omhandler oftest gener grundet skygger fra træer, støj fra motorvej eller andre trafikanlæg eller lugtgener. Der findes ikke nogen fast model for tålegrænser indenfor de enkelte problemstillinger. I stedet vil der i hver naboretlig sag være en konkret afvejning og vurdering relateret til forholdene på den enkelte ejendom.

Formålet med de naboretlige principper er at sørge for beskyttelse af typisk ejere, og i nogle tilfælde også lejere, af fast ejendom.

Den naboretlige tålegrænse er ikke fastsat ved lov, men er udledt af tidligere retspraksis. Derfor vil hver enkelt sag om forhold ved ens faste ejendom, som muligvis går ud over hvad man som ejer skal tåle, skulle vurderes enkeltvis ud fra de for sagen konkrete forhold. De almindelige naboretlige regler omhandler primært, at en ejer af en fast ejendom kan blive dømt til at fjerne forhold, der medfører ulempe for naboen, hvis ulemperne for naboen overstiger hvad der med rimelighed kan forventes, vurderet i henhold til den samfundsmæssige udvikling inden for det område hvor ulemperne befinder sig.

Vores advokater kan bistå dig med vurdering af naboretlig tålegrænse 

I retspraksis har der tidligere været stort fokus på sager mellem naboer vedrørende skyggende træer, sager om støjgener fra motorveje, sager om overskridelse af den naboretlige tålegrænse i forbindelse med opførelse af nye vindmøller, samt genskinsgener fra sortglaseret tegltag. Der er i hver enkelt type af sag forskellige forhold, som domstolene lægger vægt på. Det er derfor vores anbefaling at kontakte en af vores specialiserede advokater, der kan bistå med en konkret vurdering i din specifikke sag.

Særligt i forbindelse med genskinsgener fra sortglaserede teglsten, har der i de senere år været en markant afgørelse fra Højesteret, der fik en del omtale og hvori Højesteret fastslår hvordan sager om naboretlig tåle-grænse skal vurderes. Vores specialiserede advokater indenfor fast ejendom kan bistå dig med at vurdere, hvorvidt de gener du oplever, er gener der overskrider den naboretlige tålegrænse.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du spørgsmål til din ejendom

    Få en vurdering af din boligsituation. Benyt dig af nedenstående formular eller ring til os på telefon 72 30 12 05.

    Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt.