Køb og salg af udlejningsejendomme

Mange der gerne vil investere en del af deres formue, vælger at gøre dette ved investering i fast ejendom, oftest i form af køb af en eller flere ejendomme til udlejning.

I forbindelse med investering i fast ejendom, er det vigtigt at være opmærksom på de mange særlige forhold, der gør sig gældende ved netop ejendomme til udlejning.

Går du i overvejelserne om at investere i fast ejendom, eller at sælge en ejendom du har investeret i, så kontakt vores advokater med speciale i fast ejendom allerede i dag, for en nærmere drøftelse af hvordan vi bedst kan hjælpe og sikre dig i processen.

Køb af udlejningsejendom

Ønsker du at købe en ejendom til udlejning, hvad enten der er tale om en enkelt lejlighed/villa eller en hel ejendom med flere lejemål, er det vores anbefaling, at du får foretaget en grundig juridisk gennemgang af alle dokumenter og relevante forhold for den pågældende ejendom.

I forbindelse med vores gennemgang af de relevante dokumenter og forhold for ejendommen, sørger vi for sammen med dig som køber, at afklare hvorvidt den pågældende ejendom lever op til de formål, du har med din erhvervelse og investering.

Er du i overvejelserne omkring at erhverve en udlejningsejendom, er det vores anbefaling, at du inddrager os i planlægningen og arbejdet med investeringen. Således kan vi sikre, at du i rette tid får taget højde for alle relevante forhold og overvejelser. Det er blandt andet vores anbefaling, at du allerede i opstartsfasen overvejer hvilken type ejendom, du ønsker at erhverve, hvordan den skal finansieres, om det skal være privat- eller erhvervsudlejning, og i hvilken stand ejendommen skal være i samt beliggenheden af ejendommen.

Vi kan som specialister derudover hjælpe med, at afdække om du med fordel bør eje ejendommen personligt, eller om dine behov og øvrige forhold medfører, at du med fordel kan foretage investering via et selskab, og herunder hvordan et eventuelt nyt selskab skal passes ind i en eventuel eksisterende portefølje af investeringer eller selskaber.

Salg af udlejningsejendom

Har du investeret i en udlejningsejendom, som du nu ønsker at sælge, anbefaler vi ligeledes, at du allerede i den indledende fase kontakter os for en drøftelse af dine behov og ønsker. Vi kan herefter planlægge det videre forløb sammen med dig, og på den måde sikre, at både processen og selve salget af ejendommen, følger de behov og ønsker du indledningsvist havde hertil.

Det er samtidig vigtigt, at alle relevante dokumenter og forhold belyses, så de kan oplyses til en kommende køber, da du som sælger, har pligt til loyalt at oplyse køber om alle væsentlige og relevante forhold for ejendommen. Vi har stor erfaring med indsamling af relevant dokumentation med henblik på at præsentere dette for en eller flere købere.

Samtidig med dette gennemgår vi oftest også de indsamlede dokumenter og relevante forhold for at sikre, at der er taget højde for alle eventuelle aftaler og indgåede kontrakter, som vedrører ejendommen. På denne måde sikres det, at du efter salget af ejendommen ikke fortsat er bundet til en aftale, som enten medfører omkostninger for dig, eller som du risikerer at misligholde grundet dit salg af ejendommen.

Hvis ejendommen ejes i et selskab, vil vi samtidig rådgive og drøfte med dig, hvorvidt du med fordel kan sælge selve ejendommen, eller om det er mere fordelagtigt for dig, at sælge selve selskabet. I samme forbindelse er det vores anbefaling, at du får afdækket de eventuelle skatte- og momsretlige konsekvenser ved salget.

Når aftalen er indgået med køber, og selve salget skal berigtiges, er vi også behjælpelige med udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i køb og salg af udlejningsejendomme

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Ønsker du at drøfte en sag?

Det er altid uforpligtende at henvende sig til os og få foretaget en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

  Mark Kray Brandt
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 72 30 12 05
  Eller skriv til os 24/7
  mail@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2022 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross