Investering i udlejningsejendomme

Investering i udlejningsejendomme

Køb af udlejningsejendom

Ønsker du at købe en ejendom til udlejning, hvad enten der er tale om en enkelt lejlighed/villa eller en hel ejendom med flere lejemål, er det vores anbefaling, at du får foretaget en grundig juridisk gennemgang af alle dokumenter og relevante forhold for den pågældende ejendom.

I forbindelse med vores gennemgang af de relevante dokumenter og forhold for ejendommen sørger vi for sammen med dig som køber at afklare, hvorvidt den pågældende ejendom lever op til de formål, du har med din erhvervelse og investering.

Vi kan bistå dig i din boliginvestering fra start til slut

Er du i overvejelserne omkring investering i lejlighed til udlejning eller anden udlejningsejendom, er det vores anbefaling, at du inddrager os i planlægningen og arbejdet med investeringen. Således kan vi sikre, at du i rette tid får taget højde for alle relevante forhold og overvejelser. Det er blandt andet vores anbefaling, at du allerede i opstartsfasen overvejer, hvilken type ejendom du ønsker at erhverve, hvordan den skal finansieres, om det skal være privat- eller erhvervsudlejning, og i hvilken stand ejendommen skal være i samt beliggenheden af ejendommen.

Vi kan som specialister derudover hjælpe med at afdække, om du med fordel bør eje ejendommen personligt, eller om dine behov og øvrige forhold medfører, at du med fordel kan foretage investering via et selskab, og herunder hvordan et eventuelt nyt selskab skal passes ind i en eventuel eksisterende portefølje af investeringer eller selskaber.

Salg af udlejningsejendom

Har du købt en lejlighed til udlejning eller investeret i en anden udlejningsejendom, som du nu ønsker at sælge, anbefaler vi ligeledes, at du allerede i den indledende fase kontakter os for en drøftelse af dine behov og ønsker. Vi kan herefter planlægge det videre forløb sammen med dig og på den måde sikre, at både processen og selve salget af ejendommen følger de behov og ønsker, du indledningsvist havde hertil.

Vi hjælper med dokumenter og øvrige relevante forhold

Det er samtidig vigtigt, at alle relevante dokumenter og forhold belyses, så de kan oplyses til en kommende køber, da du som sælger har pligt til loyalt at oplyse køber om alle væsentlige og relevante forhold for ejendommen. Vi har stor erfaring med indsamling af relevant dokumentation med henblik på at præsentere dette for en eller flere købere.

Samtidig med dette gennemgår vi oftest også de indsamlede dokumenter og relevante forhold for at sikre, at der er taget højde for alle eventuelle aftaler og indgåede kontrakter, som vedrører ejendommen. På denne måde sikres det, at du efter salget af ejendommen ikke fortsat er bundet til en aftale, som enten medfører omkostninger for dig, eller som du risikerer at misligholde grundet dit salg af ejendommen.

Hvis ejendommen ejes i et selskab, vil vi samtidig rådgive og drøfte med dig, hvorvidt du med fordel kan sælge selve ejendommen, eller om det er mere fordelagtigt for dig at sælge selve selskabet. I samme forbindelse er det vores anbefaling, at du får afdækket de eventuelle skatte- og momsretlige konsekvenser ved salget.

Når aftalen er indgået med køber, og selve salget skal berigtiges, er vi også behjælpelige med udarbejdelse og tinglysning af skøde samt udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Andelsbolig advokat

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Dine specialister i investering i udlejningsdomme

25+ dygtige kollegaer
Mød hele holdet
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Andreas Darwin Madsen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross