mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Testamente og arv

Har du brug for hjælp?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


STORM > Testamente og arv

Testamente

Et testamente er et dokument, som er juridisk bindende. Testamentet fastsætter, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter at vedkommende dør.

Uanset din familiemæssige situation, kan det være relevant at få oprettet et testamente. Vi har erfaring og ekspertise i, at oprette testamenter.

For langt de fleste par er det relevant at få taget stilling til, om I ønsker at sikre hinanden mest muligt, eller om I ønsker at børnene skal arve en større del. Dette gælder både når I lever i ægteskab eller som ugifte samlevende.

Hertil kommer at et testamente kan være med til at forebygge uenigheder mellem dine efterladte den dag, du går bort.

Langt de fleste kan altså med fordel oprette et testamente. Du kan læse mere om de typiske situationer nedenfor. At oprette et testamente er altid en individuel proces og vi anbefaler derfor, at du først og fremmest tager en gratis og uforpligtende snak med os.

Du bør så tidligt som muligt i forløbet alliere dig med en advokat. På den måde er du optimalt forberedt og kan få det bedst mulige resultat for både børnene og dig selv.

Hvem er et testamente for?

Ugifte samlevende

Er I ugifte samlevende, arver I ikke automatisk hinanden, med mindre, der er oprettet et testamente. Det gælder uanset hvor længe I har levet sammen.

Har I børn sammen betyder det, at børnene arver alt efter hver af forældrene. Konsekvensen kan være, at den efterlevende kan have problemer med at blive boende i familiens bolig. Ejer I som samlevende fast ejendom sammen, bør man overveje, om I skal arve hinandens halvdel af ejendommen i tilfælde af dødsfald. Opretter man I et testamente, bliver afdødes børn, eller afdødes forældre ejer af halvdelen af huset, hvis I ikke efterlader sig børn.

Hvis barnet ikke udleveres til samvær eller ikke tilbageleveres efter samvær, kan samværsretten i sidste ende blive gennemtvunget med Fogedrettens bistand.

Det er en god idé at have din egen advokat med i sager om samvær, så konflikten løses på den bedst mulige måde.

Ægtefæller

Som ægtefæller kan der være mulighed for at vælge at sidde i uskiftet bo ved førstafdødes død. Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle overtager rådigheden over hele formuen. Først når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, skal arven til børnene fordeles. Har I kun fælles børn kan længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra børnene. Er der derimod børn fra tidligere forhold, skal afdødes særbørn give deres tilladelse til, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Selvom denne mulighed består, er det en god ide at oprette et testamente. Der kan nemlig være en række fordele ved at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo. Eksempelvis medfører et uskiftet bo, at længstlevende ikke har fuld rådighed over boet og ikke kan gifte sig på ny. Derudover kan det i visse tilfælde være en skattemæssig fordel at skifte frem for at sidde i uskiftet bo.

Ved at oprette et testamente kan ægtefællerne beslutte, at der ved et skifte sker begrænsning af den arv, som skal udredes til fællesbørn. Et testamente giver således den længstlevende ægtefælle mulighed for at beslutte, om man ønsker at hensidde i uskiftet bo eller ej.

Ægtefæller med børn fra tidligere forhold

I parforhold med børn fra tidligere forhold bør man oprette et testamente, for derved at sikre sig den ønskede fordeling af arv mellem efterladte børn. I tilfælde af at der ikke oprettes testamente kan det blive tilfældigt – afhængig af hvem der afgår ved døden først – hvorledes den endelige arvefordeling bliver.

I bør tage stilling til, hvordan fordelingen af arven til børnene skal være, herunder om I ønsker at børnene i sidste ende skal arve lige.

Der bør i denne situation oprettes et testamente uanset om I begge, eller kun den ene af jer har børn fra tidligere forhold.

Parret, hvor én er insolvent

I dette tilfælde kan et testamente være af afgørende betydning for at sikre den længstlevende og familien i øvrigt i tilfælde af dødsfald. Det kan også være en fordel at oprette en ægtepagt.

Man kan da overveje, om arv eventuelt skal tilfalde børnene i stedet for den ægtefælle, der er insolvent.

Den enlige og barnløse

Hvis du ikke efterlader dig såkaldte legale arvinger, kan du risikere, at arven i stedet går til statskassen. Det vil være tilfældet, hvis din nærmeste familie er dine fætre og kusiner. Her kan du via et testamente beslutte hvem, eller eventuelt hvilken velgørende organisation, der skal arve efter dig.

Pensioner og forsikringer ved dødsfald

Når du går bort, vil dine forsikringer og pensioner blive udbetalt til den eller de personer, som du har indsat som begunstiget på de enkelte pensionsopsparingsaftaler eller forsikringspolicer. Har du ikke taget stilling til begunstigelsen, sker udbetaling til din ”nærmeste pårørende”.

Din nærmeste pårørende er din ægtefælle. Har du en samlever, anses vedkommende for din nærmeste pårørende, hvis ordningen eller begunstigelsesklausulen er oprettet efter d. 1. januar 2008. Derudover skal I have levet sammen på fælles bopæl de seneste 2 år før dødsfaldet eller have/vente fælles barn.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, eller ordningen er oprettet før d. 1. januar 2008, er det i stedet dine børn, der er dine nærmeste pårørende, og modtager udbetalingen.

Efterlader du dig ikke ægtefælle, samlever eller børn, vil dine nærmeste pårørende være arvinger i henhold til testamente eller arvinger i henhold til arvelovens regler.

Reglerne om begunstigelse følger ikke altid reglerne om arvens fordeling, hvilket kan give anledning til uenigheder og tvivl i tilfælde af dødsfald, såfremt afdøde ikke har taget stilling til sine ønsker.

Ønsker du en anden begunstiget end din ”nærmeste pårørende”, skal du tage kontakt til forsikrings- eller pensionsselskabet og anmode om at få indsat den ønskede person med navn.

Kontakt os

Har du brug for hjælp?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.