mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

Familieret

Testamente

Uanset din familiemæssige situation, kan det være relevant at få oprettet et testamente. Vi har erfaring og ekspertise i, at oprette testamenter.

For langt de fleste par er det relevant at få taget stilling til, om I ønsker at sikre hinanden mest muligt, eller om I ønsker at børnene skal arve en større del. Dette gælder både når I lever i ægteskab eller som ugifte samlevende.

Hertil kommer at et testamente kan være med til at forebygge uenigheder mellem dine efterladte den dag, du går bort.

Langt de fleste kan altså med fordel oprette et testamente. Du kan læse mere om de typiske situationer nedenfor. At oprette et testamente er altid en individuel proces og vi anbefaler derfor, at du først og fremmest tager en gratis og uforpligtende snak med os. Du kan også bestille tid til et gratis familietjek, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres situation.

Ugifte samlevende

Er I ugifte samlevende, arver I ikke automatisk hinanden, med mindre, der er oprettet et testamente. Det gælder uanset hvor længe I har levet sammen.

Har I børn sammen betyder det, at børnene arver alt efter hver af forældrene. Konsekvensen kan være, at den efterlevende kan have problemer med at blive boende i familiens bolig. Ejer I som samlevende fast ejendom sammen, bør man overveje, om I skal arve hinandens halvdel af ejendommen i tilfælde af dødsfald. Opretter man I et testamente, bliver afdødes børn, eller afdødes forældre ejer af halvdelen af huset, hvis I ikke efterlader sig børn.

Ægtefæller

Som ægtefæller kan der være mulighed for at vælge at sidde i uskiftet bo ved førstafdødes død. Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle overtager rådigheden over hele formuen. Først når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, skal arven til børnene fordeles. Har I kun fælles børn kan længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra børnene. Er der derimod børn fra tidligere forhold, skal afdødes særbørn give deres tilladelse til, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Selvom denne mulighed består, er det en god ide at oprette et testamente. Der kan nemlig være en række fordele ved at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo. Eksempelvis medfører et uskiftet bo, at længstlevende ikke har fuld rådighed over boet og ikke kan gifte sig på ny. Derudover kan det i visse tilfælde være en skattemæssig fordel at skifte frem for at sidde i uskiftet bo.

Ved at oprette et testamente kan ægtefællerne beslutte, at der ved et skifte sker begrænsning af den arv, som skal udredes til fællesbørn. Et testamente giver således den længstlevende ægtefælle mulighed for at beslutte, om man ønsker at hensidde i uskiftet bo eller ej.

Ægtefæller med børn fra tidligere forhold

I parforhold med børn fra tidligere forhold bør man oprette et testamente, for derved at sikre sig den ønskede fordeling af arv mellem efterladte børn. I tilfælde af at der ikke oprettes testamente kan det blive tilfældigt – afhængig af hvem der afgår ved døden først – hvorledes den endelige arvefordeling bliver.

I bør tage stilling til, hvordan fordelingen af arven til børnene skal være, herunder om I ønsker at børnene i sidste ende skal arve lige.

Der bør i denne situation oprettes et testamente uanset om I begge, eller kun den ene af jer har børn fra tidligere forhold.

Parret, hvor én er insolvent

I dette tilfælde kan et testamente være af afgørende betydning for at sikre den længstlevende og familien i øvrigt i tilfælde af dødsfald. Det kan også være en fordel at oprette en ægtepagt.

Man kan da overveje, om arv eventuelt skal tilfalde børnene i stedet for den ægtefælle, der er insolvent.

Den enlige og barnløse

Hvis du ikke efterlader dig såkaldte legale arvinger, kan du risikere, at arven i stedet går til statskassen. Det vil være tilfældet, hvis din nærmeste familie er dine fætre og kusiner. Her kan du via et testamente beslutte hvem, eller eventuelt hvilken velgørende organisation, der skal arve efter dig.

Pensioner og forsikringer ved dødsfald

Når du går bort, vil dine forsikringer og pensioner blive udbetalt til den eller de personer, som du har indsat som begunstiget på de enkelte pensionsopsparingsaftaler eller forsikringspolicer. Har du ikke taget stilling til begunstigelsen, sker udbetaling til din ”nærmeste pårørende”.

Din nærmeste pårørende er din ægtefælle. Har du en samlever, anses vedkommende for din nærmeste pårørende, hvis ordningen eller begunstigelsesklausulen er oprettet efter d. 1. januar 2008. Derudover skal I have levet sammen på fælles bopæl de seneste 2 år før dødsfaldet eller have/vente fælles barn.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, eller ordningen er oprettet før d. 1. januar 2008, er det i stedet dine børn, der er dine nærmeste pårørende, og modtager udbetalingen.

Efterlader du dig ikke ægtefælle, samlever eller børn, vil dine nærmeste pårørende være arvinger i henhold til testamente eller arvinger i henhold til arvelovens regler.

Reglerne om begunstigelse følger ikke altid reglerne om arvens fordeling, hvilket kan give anledning til uenigheder og tvivl i tilfælde af dødsfald, såfremt afdøde ikke har taget stilling til sine ønsker.

Ønsker du en anden begunstiget end din ”nærmeste pårørende”, skal du tage kontakt til forsikrings- eller pensionsselskabet og anmode om at få indsat den ønskede person med navn.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om din situation og hvad vi kan gøre for dig.

For mere information kontakt:

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Ditte Frederiksen Østergaard

  Advokat (L)
  "Jeg arbejder med familie- og arveret, hvor jeg lægger afgørende vægt på nærværende og ordentlig rådgivning."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Stud. Jur
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Conny Holmehave

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med klienterne, så vi skaber et optimalt samarbejde og derigennem opnår de bedst mulige resultater."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Ida Bjerggaard Kristensen

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde prioriterer jeg en høj grad af grundighed, struktur og effektivitet. "
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Niclas Friis Hay

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg bestræber mig på at præcisere forståelsen og omfanget af konkurslovens regler og principper, hvor der forsat er mange uafklarede spørgsmål"
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Mikkel Secher Marcussen

  HR Chef
  "Gennem topmotiverede og engagerede ledere og medarbejdere, får kunderne den bedste oplevelse."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er personskadeerstatning."
 • Jens Amstrup Møller

  Advokat
  "Jeg arbejder primært med rådgivning af virksomheder inden for en lang række juridiske områder."
 • Katrine Søndergaard

  Økonomielev
 • Camilla Søndergaard

  Stud. Jur
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Jeppe Vistisen

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er indenfor insolvensret."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Henrik Bech Skadhauge

  Driftsleder
  "Jeg ligger stor vægt på en troværdig og nær kontakt med sagens parter."
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Jeg beskæftiger mig primært med retssager og konflikthåndtering"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Alina Rabkevitch

  Digital Marketingkoordinator
  "Det er vigtigt at have fokus på information, og hvordan denne kan tilgås nemt og effektivt for alle parter"
 • Emil Vejby Thorndahl

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg professionalisme og faglighed"
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Studiemedhjælper
 • Hanne Anker-Ladefoged

  Praktikant, Familieret
  "Jeg lægger stor vægt på at være grundig, præcis og organiseret så jeg kan yde den bedst mulige hjælp"
 • Samida Bachmann

  Stud. Jur
  "Mit primære arbejdsområde er insolvensret, hvor jeg assisterer i behandlingen af konkursboer."
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Iain Buchanan Taylor

  Solicitor (EU advokat)
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Associeret Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
 • Anders Munk Zacho

  Advokat (L), Associeret Partner
  "Med mig som din advokat får du en engageret rådgiver med en stærk faglig profil."
....

Kontakt os

Se åbningstider

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.