mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 - Åbningstider man-tors 08-16 og fre 08-15.

Familieret

Testamente

Et testamente er et dokument, som er juridisk bindende. Testamentet fastsætter, hvad en person ønsker der skal ske med hans/hendes ejendele efter at vedkommende dør.

Uanset din familiemæssige situation, kan det være relevant at få oprettet et testamente. Vi har erfaring og ekspertise i at oprette testamenter.

For langt de fleste par er det relevant at få taget stilling til, om I ønsker at sikre hinanden mest muligt, eller om I ønsker at børnene skal arve en større del. Dette gælder både når I lever i ægteskab eller som ugifte samlevende.

Hertil kommer at et testamente kan være med til at forebygge uenigheder mellem dine efterladte den dag, du går bort.

Langt de fleste kan altså med fordel oprette et testamente. Du kan læse mere om de typiske situationer nedenfor. At oprette et testamente er altid en individuel proces og vi anbefaler derfor, at du først og fremmest tager en gratis og uforpligtende snak med os. Du kan også bestille tid til et gratis familietjek, hvor vi kommer hele vejen rundt om jeres situation.

Hvem er et testamente for?

Ugifte samlevende

Er I ugifte samlevende, arver I ikke automatisk hinanden, med mindre, der er oprettet et testamente. Det gælder uanset hvor længe I har levet sammen.

Har I børn sammen betyder det, at børnene arver alt efter hver af forældrene. Konsekvensen kan være, at den efterlevende kan have problemer med at blive boende i familiens bolig. Ejer I som samlevende fast ejendom sammen, bør man overveje, om I skal arve hinandens halvdel af ejendommen i tilfælde af dødsfald. Opretter man I et testamente, bliver afdødes børn, eller afdødes forældre ejer af halvdelen af huset, hvis I ikke efterlader sig børn.

Ægtefæller

Som ægtefæller kan der være mulighed for at vælge at sidde i uskiftet bo ved førstafdødes død. Uskiftet bo betyder, at den længstlevende ægtefælle overtager rådigheden over hele formuen. Først når den længstlevende ægtefælle afgår ved døden, skal arven til børnene fordeles. Har I kun fælles børn kan længstlevende vælge at sidde i uskiftet bo uden tilladelse fra børnene. Er der derimod børn fra tidligere forhold, skal afdødes særbørn give deres tilladelse til, at den efterlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo.

Selvom denne mulighed består, er det en god ide at oprette et testamente. Der kan nemlig være en række fordele ved at skifte i stedet for at sidde i uskiftet bo. Eksempelvis medfører et uskiftet bo, at længstlevende ikke har fuld rådighed over boet og ikke kan gifte sig på ny. Derudover kan det i visse tilfælde være en skattemæssig fordel at skifte frem for at sidde i uskiftet bo.

Ved at oprette et testamente kan ægtefællerne beslutte, at der ved et skifte sker begrænsning af den arv, som skal udredes til fællesbørn. Et testamente giver således den længstlevende ægtefælle mulighed for at beslutte, om man ønsker at hensidde i uskiftet bo eller ej.

Ægtefæller med børn fra tidligere forhold

I parforhold med børn fra tidligere forhold bør man oprette et testamente, for derved at sikre sig den ønskede fordeling af arv mellem efterladte børn. I tilfælde af at der ikke oprettes testamente kan det blive tilfældigt – afhængig af hvem der afgår ved døden først – hvorledes den endelige arvefordeling bliver.

I bør tage stilling til, hvordan fordelingen af arven til børnene skal være, herunder om I ønsker at børnene i sidste ende skal arve lige.

Der bør i denne situation oprettes et testamente uanset om I begge, eller kun den ene af jer har børn fra tidligere forhold.

Parret, hvor én er insolvent

I dette tilfælde kan et testamente være af afgørende betydning for at sikre den længstlevende og familien i øvrigt i tilfælde af dødsfald. Det kan også være en fordel at oprette en ægtepagt.

Man kan da overveje, om arv eventuelt skal tilfalde børnene i stedet for den ægtefælle, der er insolvent.

Den enlige og barnløse

Hvis du ikke efterlader dig såkaldte legale arvinger, kan du risikere, at arven i stedet går til statskassen. Det vil være tilfældet, hvis din nærmeste familie er dine fætre og kusiner. Her kan du via et testamente beslutte hvem, eller eventuelt hvilken velgørende organisation, der skal arve efter dig.

Pensioner og forsikringer ved dødsfald

Når du går bort, vil dine forsikringer og pensioner blive udbetalt til den eller de personer, som du har indsat som begunstiget på de enkelte pensionsopsparingsaftaler eller forsikringspolicer. Har du ikke taget stilling til begunstigelsen, sker udbetaling til din ”nærmeste pårørende”.

Din nærmeste pårørende er din ægtefælle. Har du en samlever, anses vedkommende for din nærmeste pårørende, hvis ordningen eller begunstigelsesklausulen er oprettet efter d. 1. januar 2008. Derudover skal I have levet sammen på fælles bopæl de seneste 2 år før dødsfaldet eller have/vente fælles barn.

Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, eller ordningen er oprettet før d. 1. januar 2008, er det i stedet dine børn, der er dine nærmeste pårørende, og modtager udbetalingen.

Efterlader du dig ikke ægtefælle, samlever eller børn, vil dine nærmeste pårørende være arvinger i henhold til testamente eller arvinger i henhold til arvelovens regler.

Reglerne om begunstigelse følger ikke altid reglerne om arvens fordeling, hvilket kan give anledning til uenigheder og tvivl i tilfælde af dødsfald, såfremt afdøde ikke har taget stilling til sine ønsker.

Ønsker du en anden begunstiget end din ”nærmeste pårørende”, skal du tage kontakt til forsikrings- eller pensionsselskabet og anmode om at få indsat den ønskede person med navn.

Kontakt os for en gratis og uforpligtende samtale om din situation og hvad vi kan gøre for dig.

Mød vores team med specialistviden og handlekraft

 • Rune Hyllested

  Advokat (L), CEO
  "Jeg arbejder med erhvervslivets transaktioner, hvor jeg tænker fremsynet og helhedsorienteret."
 • Jens Axel Kruchov

  Advokat, Partner
  "Jeg arbejder med familieret og landbrugsret, hvor jeg lægger et helhedssyn på mine kunders udfordringer og muligheder."
 • Shapol N. Enggaard

  Advokat, Partner, CMO
  "Er du kommet til skade, skal du have den rigtige erstatning. Stå ikke alene med forsikringsselskabet."
 • Charlotte Marie Schmidt Christensen

  Advokat
  "Når en ulykke rammer, er der mange bekymringer, der melder sig. Jeg sørger for, at du ikke skal bekymre dig om at få den rigtige erstatning."
 • Susanne Dalsager

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Susanne Termansen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Louise Bach Tindbæk

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at have en god dialog med vores kunder."
 • Karina Bjergbæk

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god og løbende dialog med kunderne."
 • Bente Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at skabe en god kontakt til kunderne."
 • Helena Hvid Sørensen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du som klient oplever en høj faglig og fokuseret sagsbehandling for at sikre dig de bedst mulige resultater."
 • Lena Thomsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en god dialog med kunderne."
 • Mark Kray Brandt

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at mit arbejde udføres præcist, effektivt og professionelt."
 • Katrine Rytter Villadsen

  Advokatfuldmægtig
  "Mit primære arbejdsområde er inden for fast ejendom."
 • Erik Braad

  Advokat (L)
  "Mine faglige specialeområder er fiskeriets forhold, entrepriseret og projektudvikling af fast ejendom."
 • Lene Braad

  Advokat
  "Jeg er ligefrem i min rådgivning, og jeg lægger stor vægt på, at klienten er orienteret om sagens forløb, og dermed føler sig tryg."
 • Vinni Mikkelsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have god og løbende dialog med klienter og samarbejdspartnere, så vi opnår de bedst mulige resultater."
 • Christian Bay Nielsen

  Advokatfuldmægtig
  "Det er vigtigt for mig, at klienten får et solidt juridisk håndværk, men præsenteret på en måde normale mennesker kan forstå."
 • Birthe Landbo Bundgaard

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at sagsbehandlingen er ordentlig og effektiv med henblik på opnåelse af det bedst mulige resultat for klienterne."
 • Maria Als Levisen

  Advokatfuldmægtig
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer og rådgivning af erhvervsdrivende, hvor mit fokusområde er landbrugets retsforhold"
 • Jee Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Susanne Lang Pedersen

  Sagsbehandler
  "Jeg lægger stor vægt på at være tilgængelig for klienterne og yde den bedste service."
 • Katrine Nedergaard Paaske

  Advokatfuldmægtig
  "Personligt prioriterer jeg en forståelig og tryg sagsbehandling, hvor jeg altid er til at få fat på."
 • Marie Bjerre

  Advokat
  "Internationalt udsyn og fokus på kvalitet og grundighed"
 • Birgithe Fabricius

  Sagsbehandler
 • Mathilde Paulsen

  Stud. Jur
  "I mit arbejde prioriterer jeg struktur og grundighed, men med en effektiv udførelse."
 • Line Willum

  Kontormedhjælper
 • Ann Gregersen

  Køkkenmedhjælper
  72 30 12 05
 • Winnie W. Clausen

  Receptionist, Event Manager
  "Jeg sætter en stor ære i at yde en kvalitetsbevidst og effektiv service"
 • Henriette Sølvberg Duus Nielsen

  Sagsbehandler
 • Anette Viborg

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg brænder for den professionelle og nærværende tilstedeværelse online"
 • Maria Porsborg

  Advokat, CPCO
  "Hos STORM Advokatfirma er medarbejderne unikke ressourcer"
 • Lars Lyngdahl

  CCO
  "Den gode historie er mit mantra."
 • Michael Friang Jensen

  Digital Marketingkoordinator
  "Jeg er bindeled mellem teknologi og mennesker, jeg får andre til at forstå den digitale tilgang."
 • Sebastian Glanz

  Direktionsassistent
 • Andreas Darwin Madsen

  Stud. Jur
 • Heidi Myrup

  Sagsbehandler
  "En god dialog med klienten og løbende orientering af sagsforløbet er vigtigt for en god sagsbehandling"
 • Lene Simonsen

  Bogholder
  "I mit arbejde sætter jeg en ære i at gøre tingene ordentligt og effektivt"
 • Christian Adriansen

  CFO
  "Jeg lægger stor vægt på, at vores administrative processer fungerer optimalt"
 • Cille Bøgeskov Madsen

  HR Assistent
 • Line Boye Pedersen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig, at du føler, at du er i trygge hænder hos STORM."
 • Henrik Jørgensen

  Advokat (L)
  "Det er min opfattelse, at de bedste resultater opnås via et tæt samarbejde med klienten og ved at have en klar forståelse for klientens interesser og mål"
 • Kim Furbo Agerskov

  Stud. Jur
  "I mit arbejde lægger jeg fokus på effektivitet, samarbejde og høj faglig kvalitet"
 • René Simonsen

  Advokatfuldmægtig
 • Maria Hermansen

  Digital Marketingkoordinator
 • Majken Stegenborg

  Advokatfuldmægtig
  "I mit arbejde er det vigtigt for mig, at alle sagens parter behandles ordentligt med en naturlig respekt og værdighed."
 • Janni Mørch Jacobsen

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at være tilgængelig for klienterne og yde en god service."
 • Kim Pagels

  Jurist
  "Jeg har siddet på begge sider af bordet, først i fagforbund, senere i Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)"
 • Thomas Lindschouw

  Advokat (L)
  "I min rådgivning har jeg fokus på at skabe størst mulig værdi for klienten."
 • Camilla Nowak

  Advokat
  "Udgangspunktet for min rådgivning er den virkelighed, som de finansielle virksomheder befinder sig i."
 • Louise Steen Vedsø

  Økonomiassistent
  "I mit arbejde prioriterer jeg omhu, grundighed og struktur, på en så effektiv måde som muligt."
 • Henrik Bech Skadhauge

  Estate Manager
 • Mette Veggerby Sørensen

  Sagsbehandler
  "Jeg finder det særligt centralt at indgå i en positiv og åben dialog med kunder, samarbejdspartnere og kolleger."
 • Nadja Maria Velásquez

  Sagsbehandler
  "Det er vigtigt for mig at have en åben, ærlig og nærværende dialog med vores kunder, så de føler sig trygge under sagsforløbet."
 • Louise Holm Sørensen

  Stud. Jur
  "Jeg ser udfordringer frem for problemer, hvilket afspejler sig i mit arbejde, hvor jeg prioriterer høj faglig kvalitet med en grundig og effektiv tilgang."
 • Kristian Regnar Pedersen

  Advokat (L)
 • Torben From

  Advokat (H), mediator
  "For mig er det vigtigt at forstå din virkelighed og dine behov. Det er på den baggrund, jeg kan sikre de rigtige juridiske muligheder og dermed de rigtige løsninger for dig"
 • Mikkel Anker Pedersen

  Advokat, Partner
  "Jeg beskæftiger mig primært med behandling af konkursboer."
....

Vil du gerne ringes op?

Indtast dit telefonnummer nedenfor, så ringer vi dig op snarest muligt.