mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Fremtidsfuldmagt

Den 1. september 2017 trådte lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Loven skal skabe bedre mulighed for, at privatpersoner selv kan bestemme, hvem der skal varetage deres interesser, når de ikke længere selv er i stand til det f.eks. på grund af demens.

Loven skal samtidig skabe en bedre retssikkerhed og forebygge misbrug af fuldmagter.

Nuværende regler om fuldmagter

Det har hidtil været muligt at oprette en generalfuldmagt, hvori det bestemmes at f.eks. en pårørende skal varetage ens interesser økonomisk og/eller personligt. Der har med de almindelige fuldmagtsregler været risiko for misbrug, ligesom reglerne ikke har været tilstrækkelige, idet eksempelvis banker ofte ikke vil anerkende en fuldmagt, der ikke træder i kraft straks.

Oprettelse, ikrafttræden og tilsyn

Fremtidsfuldmagten skal oprettes digitalt i fremtidsfuldmagtregistret og underskrives med NemId. Der udover skal fremtidsfuldmagten vedkendes foran en notar i retten, hvilket svarer til de regler vi i dag kender i forbindelse med oprettelse af et testamente. Notaren vil da sikre, at den pågældende er i stand til at handle fornuftsmæssigt ved oprettelsen af fuldmagten, ligesom notaren sikrer, at oprettelsen er sket af den pågældende selv.  

Fuldmagten har ikke virkning fra oprettelsen, men får først virkning når fuldmagtsgiver får brug for det. Statsforvaltningen træffer efter anmodning fra fuldmægtigen eller fuldmagtsgiver afgørelse om fuldmagtens ikrafttræden. Derefter skal fuldmagten tinglyses i personbogen for at få virkning. Statsforvaltningen fører endvidere i et vist omfang tilsyn med, at fuldmægtigen varetager fuldmagtsgivers interesser.

De nye regler om oprettelse, ikrafttræden og tilsyn skal således give en bedre retssikkerhed på området, og mindske risiko for misbrug af fuldmagten.

Fremtidsfuldmagtens indhold

I en fremtidsfuldmagt kan du give fuldmagt til, at handle på dine vegne både økonomisk og i visse tilfælde personligt. Fuldmægtigen vil i personlige forhold kunne handle på dine vegne overfor det offentlige, men fuldmægtigen vil derimod ikke kunne tage stilling til, hvem der skal have ret til at besøge dig eller andre lignende private forhold.

Den nye lov indeholder en række regler om fuldmægtigens pligter samt en række begrænsninger for udøvelsen af fuldmagten, som skal beskytte fuldmagtsgiver. Det vil dog være nødvendigt i de fleste tilfælde, at tage konkret stilling til, hvad man ønsker fuldmagten skal indeholde. Dette gælder både, hvis man ønsker, at fuldmægtigen får større eller mindre beføjelser, end hvad der følger af lovens regler.

Hvem bør oprette en fremtidsfuldmagt?

Alle bør overveje at oprette en fremtidsfuldmagt, idet man da selv er herre over, hvilken person der skal varetage ens interesser, når man ikke selv er i stand til det.

Ønsker man, at udvide fuldmægtigens bemyndigelse udover, hvad der følger af loven, f.eks. give mulighed for større økonomiske dispositioner over virksomhed, eller at der skal kunne gives gaver i et større omfang end hvad der følger af loven, bør man få skrevet sin fuldmagt, så den tager højde for de konkrete ønsker man har. Det kan også være man ønsker, at begrænse fuldmægtigens bemyndigelse enten økonomisk eller personligt, hvilket også forudsætter, at man tager stilling til, om der er dele af loven, man ønsker at fravige.

Det anbefales derfor, at du søger rådgivning hos en advokat, når du skal oprette en fuldmagt for at sikre, at indholdet tager konkret højde for dine ønsker.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


    Eller brug nedenstående formular:

    Har du brug for hjælp?

    Få en vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.