mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

  [wpseo_breadcrumb]

  Generationsskifte

  Skal din virksomhed føres videre af næste generation?

  Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring med generationsskifte af virksomheder. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i helheden, så overdragelsen er bundet juridisk sammen. Hele vejen rundt.

  Et generationsskifte planlægges med baggrund i et grundigt forarbejde for at klarlægge både de retlige, skattemæssige, økonomiske og familiemæssige konsekvenser inden et generationsskiftet af virksomheden gennemføres. Generationsskifte i virksomheden er først en succes, når sælgers økonomi efter et salg er aftalt, købers finansiering er etableret, sammenholdet i familien er intakt og de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser er minimerede.

  Brug en generationsskifte-advokat som tovholder 

  Et generationsskifte udføres af flere involverede, herunder både revisorer og advokater. Idet et generationsskifte er en kompleks størrelse, der består af flere elementer, er det vigtigt at parterne udpeger en ansvarlig tovholder. Dette bør være en generationsskifte advokat, der har indsigt i og rutine til at styre processer, der involverer flere leverandører. Advokaten har typisk det samlede overblik og erfaringen fra transaktioner af erhvervsvirksomheder og kan dermed sikre en salgsproces, der opfylder alle parternes forventninger.

  Som ejer af en virksomhed er det væsentligt at forberede sin exit som virksomhedsejer. Enhver rådgivning til en virksomhed bør derfor indeholde en gennemarbejdet plan for generationsskifte eller en plan for, om virksomheden er til salg - en exitplan. 

  De familieejede virksomheder kan anvende særlige lempelige regler for at generationsskifte deres virksomhed. Det åbner muligheden for at håndtere værdiansættelsen og den arveafgift og gaveafgift, generationsskifter af sådanne virksomheder udløser. Dertil kommer, at også den skat der påhviler sælgeren i et generationsskifte kan minimeres og i visse tilfælde udskydes ved skattemæssig succession.

  Hvad er generationsskifte?

  Der kan være tvivl om, hvad et generationsskifte er og hvorfor ejeren skal gennemføre et generationsskifte nu. Generelt dækker et generationsskifte over en hel eller delvis overdragelse af en selvstændig virksomhed, hvorved både værdier, forpligtelser og kompetenceudøvelse overdrages til en ny ejer.

  I modsætning til almindelige virksomhedsoverdragelser og transaktioner, er der i et generationsskifte tale om parter, der er interesseforbundne enten biologisk eller aftalemæssigt ved generationsskifte til en medarbejder.

  Der er mange årsager til, hvorfor generationsskifte kan være den bedste løsning. Disse er typisk begrundet i skattemæssige hensyn, hensyn til virksomhedens fortsatte udvikling og vækst, hensynet til næste generation og hensynet til den nuværende ejers alder og situation i øvrigt.

  Kontakt os allerede i dag for en uforpligtende drøftelse af et generationsskifte på telefon 72 30 12 05.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.