mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Generationsskifte FAQ

Hvad koster et generationsskifte?

Arbejdet med at forberede generationsskifte og gennemføre det afregnes typisk efter medgået tid og efter en nærmere forventningsafstemning mellem advokaten og kunden. Der er som hovedregel fradrag for omkostningerne til advokat. Da det er en betydningsfuld og omfattende opgave, er der også en naturlig interesse i at vide, hvad det koster. Den endelige pris kan oplyses forud for arbejdet påbegyndes og vi arbejder med faseopdelinger, der også afregnes i takt med, at arbejdet i de enkelte faser gøres færdigt.

Hvordan foregår et generationsskifte?

Et generationsskifte foregår med afsæt i et grundigt forarbejde, der omfatter både hvorfor, hvornår og hvordan generationsskiftet gennemføres. Der laves grundige analyser af sælger og købers personlige og økonomiske forhold, virksomhedens forhold og økonomi, ligesom de bagvedværende familiers forhold belyses. På baggrund af dette laves en drejebog, der beskriver processen og systematikken i generationsskiftet.

Hvilken betydning har et generationsskifte?

Et generationsskifte har afgørende betydning flere steder. Det regulerer både sælgers og købers økonomi fremadrettet, ligesom det har betydning for virksomhedens fortsatte vækst og udvikling. Det skal derfor tages meget seriøst og det kan være virksomhedens og ejernes største opgave at få generationsskiftet gennemført så professionelt som muligt.

Hvilke betingelser er der for generationsskifter?

Der er både lovbestemte og kreditorbestemte betingelser for generationsskift. De lovbestemte regler er navnligt at finde i skattereglerne og omfatter særlige regler for værdiansættelse og succession m.v. De kreditorbestemte regler er begrundet i virksomhedens økonomiske position og soliditet. I nogle tilfælde er et løbende generationsskifte at foretrække, men dette stiller større krav til, hvornår sælger er fri for eventuelle hæftelser.

Vil du ringes op?

    Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.