mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Landbrug > Miljø- og planret
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

STORM > Landbrug > Miljø- og planret

Miljø- og planret

Miljøret, herunder forurening, og planlovgivningen har stor betydning for langt de fleste aktører inden for ejendomsbranchen og dansk landbrug.

Miljølovgivningen er gennem årene blevet mere og mere omfattende og indgribende. Det er derfor vigtigt for dig, at have en kompetent samarbejdspartner til at rådgive dig.

Hos STORM Advokatfirma rådgiver vi både offentlige myndigheder, virksomheder og private inden for miljø- og planret. STORM Advokatfirma beskæftiger advokater, der har særlig proceserfaring samt ekspertise indenfor forvaltningsretten. Dette gør os i stand til at varetage klientens interesse i såvel klage- som retsinstanser. Vi har stor erfaring med rådgivning og tvistløsning.

Vores erfaring omfatter blandt andet:

  • Udvindingstilladelser
  • Kommune – og lokalplanforhold
  • Naturbeskyttelse og naturfredninger
  • Jordforurening
  • Kontraktsudarbejdelse og arbejde med tilladelser til etablering af støjvoldanlæg
  • Udarbejdelse af kontraktvilkår vedrørende miljøretlige samt forurenings- og planmæssige forhold
  • Miljøansvar og miljøansvarsforsikring
  • Naturbeskyttelse, naturfredninger og habitatregler
  • Overskridelse af miljøtilladelser

Vi har endvidere hjulpet lodsejere med at få landzonetilladelse til at bygge i det åbne land, ligesom vi har rådgivet virksomheder i forbindelse med råstofudvindingstilladelser.

Dansk landbrug er, som andre virksomheder, ganske omfattende miljøretligt reguleret. Vi bistår løbende landmænd, der har handlet i strid med eksempelvis miljøtilladelser i sager, hvor der ofte er nedlagt påstand om såvel konfiskation som bøde.

Pensionsordninger

Pensionsordninger skal som udgangspunkt ikke deles ved en skilsmisse , men der findes en række muligheder for at lave pensionsudlignende aftaler, navnlig hvis den enes pensionsordninger er markant bedre end den andens og dette måske skyldes, at den anden har været fraværende fra arbejdsmarkedet på grund af barsel m.v. Alle pensionsordninger er samlet på hjemmesiden pensionsinfo.dk, hvor man kan skaffe sig et overblik vedrørende værdien af pensionsordningerne.

Advokatbistand – hjælp til økonomisk overblik

De fleste vælger at benytte advokatbistand til at få et overblik vedrørende økonomien i forbindelse med en skilsmisse og det er med til at sikre, at løsningen er fuldt oplyst, inden der træffes beslutning eller indledes forhandlinger mellem ægtefællerne.

I tilfælde af uenighed, kan disse afgøres ved en retsafgørelse.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.