mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Miljø- og planret

Miljøret, herunder forurening, og planlovgivningen har stor betydning for langt de fleste aktører indenfor ejendomsbranchen og dansk landbrug.

Miljølovgivningen er gennem årene blevet mere og mere omfattende og indgribende. Det er derfor vigtigt at have en kompetent samarbejdspartner til at rådgive dig.

Hvad er miljøret?

Fælles for udøvelse af erhvervsvirksomheder er, at der skal være en produktionstilladelse, der for landbruget er samlet under miljøgodkendelserne. Indholdet af disse er reguleret af miljøretten og har afgørende værdi for virksomhedens produktionsvilkår og fremtid. Der bør derfor være helt styr på, hvad der er miljøretten i virksomheden og hvor stort behovet er for miljørådgivning.

Hos STORM Advokatfirma har vi stor erfaring som miljøadvokater i at gennemgå de eksisterende miljøforhold og miljøgodkendelser og komme med vores vurdering af, om virksomheden har prioriteret området højt nok.

Planloven

Idet det danske areal er omfattet af en detaljeret planlovgivning, har det værdi for en landbruger at kende de planmæssige regler, der er gældende p.t. og hvilke planer, der kan være på vej for de arealer, hvorfra man driver sin virksomhed

Vi har stor erfaring med både gennemgang af eksisterende planregler og til processen om tilvejebringelse af nye planer, herunder nabohøringer og partsinddragelse samt klageadgange

Hos STORM Advokatfirma rådgiver vi både offentlige myndigheder, virksomheder og private inden for miljø- og planret. Vores advokater har særlig proceserfaring samt ekspertise inden for forvaltningsretten. Dette gør os i stand til at varetage klientens interesse i såvel klage- som retsinstanser. Vi har stor erfaring med rådgivning og tvistløsning.

Vores erfaring omfatter blandt andet:

 • Udvindingstilladelser
 • Kommune – og lokalplanforhold
 • Naturbeskyttelse og naturfredninger
 • Jordforurening
 • Kontraktudarbejdelse og arbejde med tilladelser til etablering af støjvoldanlæg
 • Udarbejdelse af kontraktvilkår vedrørende miljøretlige samt forurenings- og planmæssige forhold
 • Miljøansvar og miljøansvarsforsikring
 • Naturbeskyttelse, naturfredninger og habitatregler
 • Overskridelse af miljøtilladelser

Landzonetilladelse

Vi har endvidere hjulpet lodsejere med at få landzonetilladelse til at bygge i det åbne land, ligesom vi har rådgivet virksomheder i forbindelse med råstofindvindingstilladelser.

Dansk landbrug er, som andre virksomheder, ganske omfattende miljøretligt reguleret. Vi bistår løbende landmænd, der har handlet i strid med eksempelvis miljøtilladelser i sager, hvor der ofte er nedlagt påstand om såvel konfiskation som bøde.

Vil du ringes op?

  Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.