mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Erstatning og personskade > Tab af erhvervsevne

Står du ved en skillevej?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


STORM > Erstatning og personskade > Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Har en personskade medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning.

Oftest er det i forbindelse med trafikskader, arbejdsskader, voldsskader eller patientskader du kan få erstatning for tab af erhvervsevne. I visse tilfælde, har man selv tegnet en forsikring, der udbetaler et beløb eller erstatning, hvis du mister evnen til at arbejde. Det er vigtigt, at man undersøger om man har sådanne forsikringer, idet mange skadelidte oftest ikke er klar over at de har disse forsikringer og derfor går glip af større beløb.

Erhvervsevnetabserstatning

Du kan også have krav på erhvervsevnetabserstatning i forbindelse med andre skadestyper, hvorfor det er vigtigt du opsøger professionel bistand til afklaring heraf.

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevnen. Denne post udgør som regel den største del af det samlede erstatningsbeløb.

Erhvervsevnetabserstatningen er som regel en af de sidste erstatningsposter, der udbetales. Det skyldes oftest at din erhvervsevne skal være afklaret inden vurdering af dit tab kan foretages. Dette kan ofte hænge sammen med forløbet i Kommunen. Det er derfor en god idé at rådføre sig med en advokat, således at både behandlingen af den kommunale sag kan lettes og fremskyndes og man dermed kan få afsluttet din personskadesag.

Det er oftest en lettelse for mange skadelidte, at advokaten tager over på sagen og korrespondancen med de involverede parter og man dermed også får et bedre og hurtigere resultat i personskadesagen.

Klientudtalelse:

Helene Halgaard var involveret i et trafikuheld, hvor en modpart havde fuld skyld i ulykken. Helene kom til skade og var herefter ikke længere i stand til at passe sit arbejde. Skaden resulterede i en manglende arbejdsevne, hvilket påvirkede økonomien og familien. 
Helene Halgaard siger:

Shapol har givet mig og min familie en følelse af tryghed i sagen, og der har under hele sagsforløbet ikke været tvivl om, at STORM Advokatfirma har haft styr på min sag.

Helene Halgaard

Kontakt os

Står du ved en skillevej?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.