mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
STORM > Erstatning og personskade > Tab af erhvervsevne
STORM > Erstatning og personskade > Tab af erhvervsevne

Tab af erhvervsevne

Har en personskade medført en varig nedsættelse af din evne til at arbejde, kan du få erstatning.

Oftest er det i forbindelse med trafikskader, arbejdsskader, voldsskader eller patientskader du kan få erstatning for tab af erhvervsevne. I visse tilfælde, kan du dog også selv have tegnet en forsikring, hvor du har ret til udbetaling af et beløb eller en erstatning, hvis du mister evnen til at arbejde.

Det er vigtigt, at du undersøger om du har tegnet sådanne forsikringer, idet mange skadelidte oftest ikke er klar over at de har disse forsikringer og derfor går glip af større beløb.

Du kan også have krav på erhvervsevnetabserstatning i forbindelse med andre skadestyper, hvorfor det er vigtigt du opsøger professionel bistand til afklaring heraf.

Erhvervsevnetabserstatning

Erhvervsevnetabserstatningen beregnes med udgangspunkt i din årsløn inden skaden og det procentvise tab af erhvervsevnen. Denne post udgør som regel den største del af det samlede erstatningsbeløb.

Erhvervsevnetabserstatningen er som regel en af de sidste erstatningsposter, der udbetales. Det skyldes at din erhvervsevne skal være afklaret inden vurderingen af dit tab kan foretages. Afklaringen vil som regel blive foretaget via kommunen. Det er derfor en god idé at rådføre sig med en advokat, som kan hjælpe med at lette og fremskynde behandlingen af den kommunale sag, således at din personskadesag hurtigere kan afsluttes.

Klientudtalelse:

Helene Halgaard var involveret i et trafikuheld, hvor en modpart havde fuld skyld i ulykken. Helene kom til skade og var herefter ikke længere i stand til at passe sit arbejde. Skaden resulterede i en manglende arbejdsevne, hvilket påvirkede økonomien og familien. Helene Halgaard siger:

"Shapol har givet mig og min familie en følelse af tryghed i sagen, og der har under hele sagsforløbet ikke været tvivl om, at STORM Advokatfirma har haft styr på min sag."

Helene Halgaard

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller tryk på 'Gratis vurdering' og udfyld formularen.

Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.