mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis en anden part er ansvarlig for din skade, har du mulighed for at få erstattet dine tabte lønindtægter. Det er eksempelvis tilfældet ved en trafikulykke, hvor kravet kan rettes mod modpartens ansvarsforsikring.

Tabt arbejdsfortjeneste beregnes som forskellen på din indtægt før skaden og din aktuelle indtægt. Ved beregningen af din indtægt før skaden er det derfor meget vigtigt, at alle poster bliver medtaget, så din indtægt er så korrekt som mulig. 

Når beregningen af din indtægt før skaden er lavet, skal dine aktuelle indtægter trækkes fra. Det betyder, at hvis du eksempelvis modtager sygedagpenge, ressourceforløbsydelse, fleksløntilskud, kontanthjælp eller løn under sygdom, skal indtægten herfra trækkes fra.

I nogle tilfælde vil forsikringsselskabet også bede om en arbejdsgivererklæring for at kunne beregne erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste. Det er en erklæring, som din arbejdsgiver skal udfylde, og som herefter sammenholdes med oplysningerne på dine lønsedler og i din ansættelseskontrakt.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Perioden for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste

  Det er ikke ualmindeligt, at der i forbindelse med beregningen opstår uenighed med forsikringsselskabet om, hvor længe du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og hvornår det er muligt at vurdere din erhvervsevne.

  Udgangspunktet er dog, at du kan få erstattet dit tab, indtil du kan begynde at arbejde igen, eller indtil det er muligt at vurdere din fremtidige erhvervsevne. 

  Ofte stillede spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste

  Hvad er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

  Tabt arbejdsfortjeneste er erstatning for din mistede indtjening – beregnet krone for krone.

  Hvordan beregnes tabt arbejdsfortjeneste?

  Tabt arbejdsfortjeneste beregnes ud fra din indtjening forud for skaden, inkl. ATP, feriepenge og pension. Ved opgørelsen fradrages de indtægter, som du efterfølgende har haft, eks. sygedagpenge, kontanthjælp eller løn under sygdom. Differencen vil blive udbetalt. 

  Der gælder derfor ikke nogen fast sats eller timeløn for kravet på tabt arbejdsfortjeneste.

  Hvordan søger man om tabt arbejdsfortjeneste?

  Det afhænger af, hvilken type skade, der er tale om.

  I patientskadesager er det Patienterstatningen, som du skal henvende sig til, mens det i voldssager er Erstatningsnævnet, der tager stilling til kravet. 

  I alle øvrige sager skal du henvende dig direkte til forsikringsselskabet for at søge om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

  Hvornår kan man få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste?

  Reglerne om tabt arbejdsfortjeneste fremgår af erstatningsansvarsloven. Det betyder, at erstatningen kun kan udbetales, når der er en ansvarlig modpart for din ulykke. Det kan eksempelvis være ved en trafikulykke eller i en voldssag

  Hvem kan få tabt arbejdsfortjeneste?

  Udover at der skal være en ansvarlig modpart for din skade, så skal du også have et økonomisk tab for at kunne få tabt arbejdsfortjeneste.

  Det vil du typisk have, hvis du efter skaden kun har fået delvis løn/sygeløn, er kommet på sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kontanthjælp, samt hvis du er overgået til et fleksjob eller førtidspension.

  Hvornår udbetales tabt arbejdsfortjeneste?

  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udbetales løbende og ophører først, når du kommer tilbage i arbejde, eller der er vished om din fremtidige erhvervsmæssige situation midlertidigt eller endeligt (erhvervsevnetabet).

  Kan jeg få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste med tilbagevirkende kraft?

  Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan opgøres med tilbagevirkende kraft, hvis du ikke tidligere har været opmærksom på, at du havde krav på det. Det kræver dog, at kravet ikke er forældet.

  Kan man få tabt arbejdsfortjeneste fra sin ulykkesforsikring?

  Nej, ulykkesforsikringer dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste.

  Er erstatning for tabt arbejdsfortjeneste skattefri?

  Nej. Erstatningen er skattepligtig og kan ikke kreditorbeskyttes.

  Hvad er forskellen på tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab?

  Erstatningen beregnes på to forskellige måder. Ovenfor er beregningen af tabt arbejdsfortjeneste gennemgået, mens du kan læse mere om beregningen af erhvervsevnetab her.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.