Arbejdsskader i håndværksfag

Erhvervssygdomme

Arbejde i håndværksbranchen indebærer ofte meget hårdt fysisk arbejde, og kan derfor medføre forøget risiko for at pådrage sig en nedslidningssygdom. Det kan for eksempel være rygsygdomme, skuldersygdomme og hofte-og knæsygdomme. 

Det er din læge, der har pligt til at anmelde en erhvervssygdom til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil herefter tage stilling til, hvorvidt sygdommen skyldes dit arbejde. Til brug for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings behandling af erhvervssygdomssager tages udgangspunkt i Erhvervssygdomsfortegnelsen, da Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har mulighed for at anerkende en sygdom som en arbejdsskade, hvis sygdommen opstår efter, at en person har været udsat for de påvirkninger, der er beskrevet i fortegnelsen. Du kan se Erhvervssygdomsfortegnelsen her. 

Erhvervssygdomsfortegnelsen indeholder dels et krav til den lægeligt stillede diagnose og dels krav til den arbejdsmæssige belastning. Det er derfor utrolig vigtigt, at der i forbindelse med anmeldelse af en erhvervssygdom er stillet den korrekte diagnose, og at den arbejdsmæssige belastning er detaljeret og præcist beskrevet.

I særlige tilfælde har Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at anerkende sygdomme, som ikke står på Erhvervssygdomsfortegnelsen, eller anerkende sygdomme, uanset at betingelserne til den arbejdsmæssige belastning, ikke er opfyldt.

Arbejdsulykker

Arbejdsulykker i håndværksbranchen medfører desværre ofte alvorlige fysiske mén, som kan have betydning for din arbejdsevne i et hårdt fysisk erhverv fremover. 

Derfor er det væsentligt at sagen anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som vil tage stilling til godtgørelse for varigt mén, dækning af udgifter og erstatning for tab af erhvervsevne. Desuden skal skaden anmeldes til din egen heltidsulykkesforsikring, som også skal tage stilling til godtgørelse for varigt mén. 

Andre forsikringsdækninger

Udover anmeldelse af skaden/sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og din heltidsulykkesforsikring er det desuden vigtigt at forholde sig til om din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsskade.

Hvis din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, er du dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af din arbejdsgivers ansvarsforsikring.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres såkaldte differencekrav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab. 

Disse krav består af:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
  • Godtgørelse for svie og smerte samt
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Det er derfor helt afgørende, at vi indledningsvist vurderer om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig, og dermed om du er berettiget til yderligere erstatning for arbejdsskaden.

Mange skadelidte kan ligeledes have tegnet en forsikring ved tab af erhvervsevne, som det også er væsentligt at undersøge dækningsomfanget af. 

Det gælder for alle arbejdsskader, uanset erhverv, at der er nogle grundlæggende forhold, som man som skadelidt skal være opmærksom på, hvis uheldet er ude.

Gå på opdagelse i vores vidensunivers

Læs flere

Skal vi drøfte din sag?

Du er altid velkommen til at henvende dig til os og få  en indledende drøftelse af din sag. Vi har stor erfaring i at analysere situationen og give dig råd om, hvad der er bedst at gøre.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Charlotte Marie Schmidt Christensen
Ring 8.00 - 16.00
+45 72 30 12 05
Eller skriv til os 24/7
mail@stormadvokatfirma.dk
cross