mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Godtgørelse for varigt mén

Hvis du har vedblivende gener efter en ulykke, har du som udgangspunkt krav på godtgørelse for varigt mén. For at få godtgørelse for varigt mén skal der være tale om livsvarige gener. Det kræver, at der er en vis sikkerhed for, at de gener, som du har, hverken bliver værre eller bedre (stationærtidspunktet).Som tommelfingerregel kan det varige mén derfor først vurderes 1 år efter ulykken.

Hvis der er tale om gener, der som udgangspunkt ikke kan bedres over tid, eksempelvis amputation af en legemsdel, er det muligt at fastsætte méngraden tidligere i forløbet.

Er der omvendt tale om gener, hvor der efter 1 år stadig ikke er kommet klarhed over skadens omfang, for eksempel fordi du stadig går til genoptræning, kan det blive nødvendigt at vente med at fastsætte méngraden, til behandlingen er afsluttet. 

I nogle tilfælde har du mulighed for at få udbetalt en aconto erstatning, så du ikke skal vente på, at dine gener bliver stationære.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Fastsættelse af méngrad

  Når generne er stationære, vil forsikringsselskabet typisk indhente en speciallægeerklæring eller funktionsattest til belysning af de varige gener.

  Indholdet i erklæringen/attesten sammenholdes med de øvrige lægelige oplysninger i sagen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel. 

  Som udgangspunkt er det forsikringsselskabet selv, som foretager vurderingen af dit varige mén – ofte i samarbejde med deres interne lægekonsulenter. 

  Hvis der er uenighed om fastsættelsen af det varige mén, vil forsikringsselskabet også i nogle tilfælde bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) om at vurdere méngraden.

  Fremgangsmåden er dog lidt anderledes, hvis det er en offentlig myndighed, der skal tage stilling til det varige mén. Det er tilfældet i arbejdsskadesager, patientskadesager og voldsoffersager, hvor myndigheden som udgangspunkt selv fastsætter det varige mén.

  Erstatningsbeløbet for varigt mén

  Størrelsen på selve godtgørelsen afhænger af, hvilken type forsikring, der er tale om.

  Hvis der er tale om en ulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af den forsikringssum, som du har tegnet på din ulykkesforsikring. 

  Forsikringssummen svarer i det tilfælde til en méngrad på 100 procent. Det vil sige, at hvis du eksempelvis har en forsikringssum på 1 million kroner, og et varigt mén på 10 procent, så vil du få 100.000 kroner i erstatning.

  Er der derimod tale om en lovpligtig ansvarsforsikring, en arbejdsskade, patientskade eller voldsoffersag, vil erstatningen blive beregnet på baggrund af taksterne i erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven.

  Det er i øvrigt ikke muligt at få erstatning, hvis dit varige mén er mindre end 5 procent.

  Aldersfradrag ved beregning af méngrad

  Ved beregningen af méngraden ved ulykkesforsikringer har det som udgangspunkt ikke nogen betydning, om du er barn, ung, voksen eller gammel, om du er studerende, lønmodtager, direktør eller på førtidspension. Forsikringsselskabet betaler i alle tilfælde det samme i godtgørelse.

  Din erhvervsmæssige situation har heller ikke nogen betydning, når det varige mén skal vurderes af ansvarsforsikringsselskabet, arbejdsskadeforsikringsselskabet, patienterstatningen og erstatningsnævnet. Er du over 39 år, vil erstatningen i disse tilfælde dog blive nedsat med 1 procent pr. år, indtil du fylder 60 år, hvorefter erstatningen vil blive nedsat med 2 procent pr. år. Erstatningen bliver dog ikke nedsat yderligere, når du er fyldt 69 år. Her har din alder altså en betydning.

  Ofte stillede spørgsmål om varigt mén

  Hvad er varigt mén/méngrad?

  Det varige mén er en betegnelse for de varige gener, som skaden medfører.

  Hvornår fastsættes det varige mén/méngraden?

  Det varige mén kan først fastsættes, når der ikke er udsigt til bedring eller forværring i tilstanden. Som udgangspunkt fastsættes det varige mén derfor først et år efter ulykken eller et år efter endt behandling.

  Hvem fastsætter/vurderer det varige mén/méngraden?

  Det er forsikringsselskabet selv, der fastsætter det varige mén. I nogle tilfælde kan selskabet dog bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) om en vurdering mod betaling af et gebyr.

  Hvordan vurderes det varige mén/méngraden?

  Det varige mén vurderes på baggrund af sagens lægelige akter. Ofte vil forsikringsselskabet indhente en funktionsattest eller speciallægeerklæring, hvoraf generne fremgår. Generne sammenholdes herefter med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vejledende méntabel.

  Hvordan beregnes erstatningens størrelse?

  Hvis der er tale om en ansvarsforsikring, arbejdsskade eller patientskade, vil erstatningen blive beregnet ud fra de beløbsmæssige takster i erstatningsansvarsloven. Er der derimod tale om en ulykkesforsikring, vil erstatningen blive beregnet ud fra din forsikringssum. 

  Er der nogen minimumsgrænse for méngraden?

  Som udgangspunkt kan du få erstatning for varigt mén, hvis du har en méngrad på 5 procent eller mere. Det gælder også, når der er tale om ansvarsforsikringer, arbejdsskadeforsikringer og patientskadeforsikringer. 

  Du kan dog godt have indgået en særlig aftale med dit ulykkesforsikringsselskab om, at du først har ret til udbetaling ved eksempelvis 8 eller 10 procent i varigt mén eller højere. Det vil i så fald fremgå af dine forsikringsbetingelser. 

  Er godtgørelse for varigt mén skattefri?

  Godtgørelse for varigt mén er skattefri, og beløbet kan derudover kreditorbeskyttes, hvis det indsættes på en kreditorbeskyttet konto i dit pengeinstitut.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.