mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Vold på arbejdspladsen

Hvis du arbejder som socialpædagog, pædagog, socialrådgiver, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, politibetjent, fængselsbetjent eller lignende, er der desværre en særlig risiko for, at du på et tidspunkt i dit arbejdsliv bliver udsat for vold eller trusler på arbejdspladsen. 

Det kan i værste fald medføre både fysiske og psykiske skader, som du skal leve med resten af livet. Det er derfor vigtigt at vide, hvad du skal være særligt opmærksom på, hvis skaden sker.

Du kan søge erstatning efter vold på arbejdspladsen, hvis du sørger for at anmelde det til politiet samt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Erstatning ved fysiske og psykiske skader

  Du kan få erstatning efter vold eller trusler på arbejdspladsen, uanset om forbrydelsen har medført fysiske eller psykiske gener. Det vil sige, at det ikke har nogen betydning, om du for eksempel brækker en arm, får ondt i nakken eller efterfølgende udvikler depression eller PTSD.

  Derudover kan forbrydelsen give ret til erstatning, uanset om den er opstået efter én specifik hændelse (en såkaldt arbejdsulykke), eller som følge af flere belastende hændelser over en længere periode (en såkaldt erhvervssygdom). 

  Det er dog vigtigt, at du sørger for at få skaden og dine gener anmeldt korrekt.

  Flere myndigheder skal involveres ved psykisk eller fysisk vold på arbejdspladsen

  Når du har været udsat for fysisk eller psykisk vold eller trusler på din arbejdsplads, kan du som udgangspunkt både få erstatning efter reglerne i arbejdsskadesikringsloven og offererstatningsloven.

  Arbejdsskadesikringsloven giver mulighed for at få erstatning for dine udgifter til medicin og behandling, godtgørelse for varige mén og erstatning for tab af erhvervsevne.

  Hvis din skade derudover er omfattet af offererstatningsloven, har du også mulighed for at få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og evt. yderligere erstatning for erhvervsevnetab.

  Det er derfor særligt vigtigt, at skaden anmeldes både til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring samt til politiet.

  Anmeldelse af vold på arbejdspladsen til politiet

  Når der er tale om vold eller trusler om vold på arbejdspladsen, er det oftest anmeldelsen til politiet, der kan give problemer.

  Procedure ved vold på arbejdspladsen er, at du som udgangspunkt skal anmelde forbrydelsen til politiet -  indenfor 72 timer efter, den er sket. Ellers kan du risikere, at du ikke kan få erstatning efter offererstatningsloven.

  Det har ikke nogen betydning, om det er din arbejdsgiver eller dig selv, der anmelder forbrydelsen til politiet. Det er bare vigtigt, at det sker, og at der ikke kun sker indberetning af overfaldet internt ved din arbejdsgiver.

  Nogle gange er det dog muligt at få erstatning, selvom forbrydelsen ikke har været anmeldt til politiet.

  Det gælder, hvis du har haft en særlig arbejdsfunktion, og nogle helt konkrete forhold er årsag til, at forbrydelsen ikke blev anmeldt til politiet. Se mere herom nedenfor. 

  Erstatning ved særlige personalegrupper

  Hvis du arbejder som socialpædagog, plejepersonale eller en anden personalegruppe med særlig støtte- eller omsorgsfunktion, kan Erstatningsnævnet ved vurderingen af, om du skal have erstatning, se bort fra kravet om politianmeldelse.

  Det kan ske, hvis forbrydelsen ikke er anmeldt til politiet på grund af pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til skadevolder. Der skal dog være tale om individuelle og helt konkrete hensyn i den enkelte situation.

  Det kan for eksempel være, at politianmeldelsen ikke er sket, fordi inddragelse af politiet i forhold til et barn vil opleves som et grundlæggende svigt fra de voksnes side. Her kan der ses bort fra, at der ikke er sket politianmeldelse.

  Omvendt kan der ikke ses bort fra kravet om politianmeldelse, hvis årsagen til den manglende anmeldelse kun er, at skadevolderen er under den kriminelle lavalder eller ikke er egnet til straf.

  Det vil dog altid være en konkret vurdering.

  En politianmeldelse er altid en god idé ved fysisk eller psykisk vold på arbejdspladsen

  For at være på den sikre side er det dog altid en god idé, at du, uanset hvad din arbejdsfunktion er, sørger for at få anmeldt forbrydelsen til politiet. Du har altid mulighed for selv at anmelde forbrydelsen, hvis din arbejdsgiver ikke vil hjælpe.

  Derudover skal du være opmærksom på, at der også gælder en 2-årig frist for anmeldelse af dit erstatningskrav efter offererstatningsloven. Anmeldelsen af kravet skal derfor ske til Erstatningsnævnet inden 2 år efter, at forbrydelsen er begået.

  Ofte stillede spørgsmål

  Hvad er vold på arbejdspladsen?

  Vold på arbejdspladsen kan både være fysisk og psykisk, og du kan få erstatning i begge tilfælde. Det samme gælder, hvis du er udsat for trusler.

  Hvad er fysisk vold på arbejdspladsen?

  Fysisk vold på arbejdspladsen vil typisk bestå i slag eller lignende. Ofte vil du være særligt udsat, hvis du arbejder som socialpædagog, pædagog, socialrådgiver, social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, politibetjent, fængselsbetjent eller lignende.

  Hvad er psykisk vold på arbejdspladsen?

  Psykisk vold på arbejdspladsen har en anden karakter end fysisk vold, og der kan eksempelvis være tale om mobning eller lignende fra kolleger eller arbejdsgiver. Psykisk vold er oftere sværere at få anerkendt som en arbejdsskade, fordi der skal mere til for at bevise det.

  Kan man få erstatning for både fysiske og psykiske gener?

  Du kan få erstatning, uanset om volden eller truslerne har resulteret i fysiske eller psykiske skader.

  Skal man indberette vold på arbejdspladsen?

  Volden bør indberettes internt på din arbejdsplads. Det er dog mindst lige så vigtigt, at den bliver anmeldt til arbejdsskademyndighederne og politiet.

  Hvordan skal vold på arbejdspladsen anmeldes?

  Vold på arbejdspladsen skal anmeldes til arbejdsskademyndighederne (Arbejdsmarkedets Erhvervs- sikring). Det kan din arbejdsgiver hjælpe dig med.

  Som udgangspunkt skal volden også anmeldes til politiet. Hvis ikke din arbejdsgiver vil hjælpe med anmeldelsen til politiet, bør du anmelde det selv. Der kan være nogle helt særlige undtagelser, der gør, at det ikke er nødvendigt at anmelde volden til politiet.

  Du kan læse mere om erstatning efter vold her

  Gælder der nogen frister for anmeldelse til politiet?

  Volden skal anmeldes til politiet inden for 72 timer. Derudover skal du være opmærksom på, at der gælder en 2-årig frist for anmeldelse af dit erstatningskrav efter offererstatningsloven. Anmeldelsen af kravet skal derfor ske til Erstatningsnævnet inden 2 år efter, at forbrydelsen er begået.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.