mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Er du kommet til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Arbejdsskade

Har du fået en pludselig arbejdsskade i forbindelse med dit job, eller har dit arbejde medført en såkaldt erhvervsbetinget sygdom?

I begge tilfælde er du berettiget en arbejdsskadeerstatning fra virksomhedens forsikringsselskab. Sager om arbejdsskader er ofte komplicerede og kræver et indgående kendskab til de relevante processer og love.

Arbejdsskader inddeles i to hovedkategorier

Arbejdsulykke

En arbejdsulykke er en skadelig påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.

Erhvervsbetinget sygdom

Ved erhvervsbetinget sygdom er der tale om en årelang skadelig påvirkning i forbindelse med udførelsen af dit arbejde.

Vi hjælper dig på fire afgørende områder:

  • 1. Vurdering af ansvar

  • 2. Anmeldelse af arbejdsskaden

  • 3. Opgørelse af erstatningskrav

  • 4. Eventuel klagesag

1. Vurdering af ansvar

Hvis virksomheden kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, er du dækket af både din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring og af din arbejdsgivers ansvarsforsikring.

I de tilfælde, hvor din arbejdsgiver er ansvarlig for din arbejdsulykke eller erhvervsbetingede sygdom, kan der gøres såkaldte differencekrav gældende mod din arbejdsgivers ansvarsforsikringsselskab. Disse krav består af:

  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste,
  • Godtgørelse for svie og smerte samt
  • Erstatning for tab af erhvervsevne

Det er derfor helt afgørende, at vi indledningsvist vurderer, om din arbejdsgiver kan holdes ansvarlig for din arbejdsskade, og dermed om du er berettiget en arbejdsskadeerstatning.

2. Anmeldelse af skaden

Uanset om der er tale om en arbejdsulykke eller en erhvervsbetinget sygdom, skal du anmelde det til din arbejdsgivers forsikringsselskab eller Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er vigtigt, at du anmelder arbejdsskaden, senest 1 år fra den er indtruffet. Ellers risikerer du, at den ikke kan anerkendes som arbejdsskade.

Vi hjælper dig med det praktiske i forbindelse med anmeldelsen. Og er der allerede gået mere end 1 år, undersøger vi, om du opfylder betingelserne for at få dispensation fra 1-årsfristen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvis du har været involveret i et trafikuheld i arbejdstiden, er det vigtigt, at du også anmelder skaden til en eventuel modparts forsikringsselskab. I de tilfælde kan du nemlig få udbetalt yderligere erstatning.

3. Opgørelse af erstatningskrav

Din arbejdsskadeerstatning via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan bestå af fire dele:

Varigt mén

Godtgørelse for de helbredsmæssige gener, som arbejdsskaden har påført dig. Godtgørelsen er skattefri og udgør et fast beløb, der afhænger af din méngrad. Méngraden fastsættes på baggrund af de gener, din arbejdsskade har medført.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Denne erstatning dækker over, at du på grund af din arbejdsskade har fået forringet mulighederne for at tjene penge ved arbejde. Erstatningen udbetales enten løbende som et månedligt skattepligtigt beløb eller som skattefrit engangsbeløb. I nogle tilfælde udbetales både et månedligt skattepligtigt beløb og et skattefrit engangsbeløb.

Dækning af udgifter

Der kan ydes dækning af udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., som har helbredende effekt på skadens følger.

Forsørgertabserstatning

Har arbejdsskaden haft dødelig udgang, har du som efterladt ret til et overgangsbeløb og eventuelt erstatning for tab af forsørger. Denne ret gælder også efterladte børn.

4. Klage

Er du utilfreds med Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse i din arbejdsskadesag, hjælper vi dig med at klage til Ankestyrelsen. Kommer Ankestyrelsen heller ikke frem til en tilfredsstillende afgørelse, er der mulighed for, at vi kan indbringe sagen for domstolene.

I forbindelse med en arbejdsskadesag, sørger vi for, at alle de nødvendige oplysninger stilles skriftligt til rådighed for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette papirarbejde kan være ganske omfattende, men har til gengæld afgørende betydning for, at sagen behandles hurtigt og korrekt.

Arbejdsskade som selvstændig

Er du selvstændig og kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, gælder der andre regler. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om reglerne for arbejdsskadeerstatning som selvstændig.

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.