mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15
Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.

Er du kommet til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter en af vores advokater dig om din sag.


Fritidsulykke

Skader der opstår i fritiden er ofte alene omfattet af dine egne forsikringer, fx privattegnede ulykkesforsikringer, ulykkesforsikringer tegnet igennem fagforeninger, sundhedsforsikringer og erhvervsevnetabsforsikringer, herunder visse pensionsordninger.

I nogle tilfælde har du mulighed for at få erstatning fra andre selskaber end fra dine egne forsikringsordninger, hvis en anden part kan gøres ansvarlig for skaden.

Hvad kan du få i erstatning for din fritidsulykke?

Din erstatning afhænger først og fremmest af, hvilke forsikringer du har tegnet. I de fleste tilfælde vil nøgleordet herefter være méngrad, og her er det væsentligt, at du i sager om fritidsulykker ikke blot stiller dig tilfreds med en méngrad, der fastsættes af forsikringsselskabet. Den vil nemlig ofte være for lav – hvilket er en god grund til at tage kontakt til en erstatningsadvokat ved os.

Mengrad og erstatning

Størrelsen på godtgørelsen fra din ulykkesforsikring afhænger af den fastsatte méngrad – og netop derfor er det så afgørende at få fastsat din méngrad optimalt.

Ud over den skattefri godtgørelse for varigt mén vil de fleste ulykkesforsikringer refundere udgifter til behandling ved eksempelvis fysioterapeut og kiropraktor.

Fritidsulykke omfattet af ulykkesforsikringen

Der er to krav, der skal være opfyldt, før du kan få erstatning fra din ulykkesforsikring: 1. Skaden skal være opstået som følge af en pludselig hændelse. 2. Der skal være en såkaldt lægelig årsagssammenhæng mellem ulykken og skaden. Det skal således kunne godtgøres, at skaden er en direkte følge af ulykken.

Pensionsordninger og erhvervsevnestabsforsikringer

Hvis du har tegnet en pensionsordning og/eller en forsikring ved tab af erhvervsevne, vil du ydermere have mulighed for at få udbetalt et månedligt beløb og/eller et engangsbeløb (afhængig af din forsikring), hvis din evne til at arbejde er nedsat som følge af fritidsulykken.

Klientudtalelse:

Folmer Domino kom uheldigt afsted i sin fritid, hvilket resulterede i en diskusprolaps i ryggen og en såkaldt dropfod, der stadig er til gene. Folmer havde en fritids- og arbejdsulykkesforsikring, men forsikringsselskabet afviste at udbetale erstatning. Han indklagede herefter sagen for Ankenævnet for Forsikring, men uden resultat.
Folmer Domino siger:

Shapol Nejad sørgede for, at jeg kom til lægeundersøgelse, samt at sagen blev belyst på tilfredsstillende vis. Det førte til, at jeg efter kort tid fik udbetalt erstatning, siger Folmer Domino.

Uden Storm Advokatfirma havde jeg aldrig fået erstatning, konstaterer han.

Folmer Domino

Vil du ringes op?

Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.


Eller brug nedenstående formular:

Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.