mail@stormadvokatfirma.dk | 72 30 12 05 | Vi har åbent man-tors 8-16, fre 8-15

[wpseo_breadcrumb]

Erstatning ved fritidsulykke

Skader, der opstår i fritiden, er ofte kun omfattet af dine egne forsikringer. Det kan for eksempel være en privattegnet ulykkesforsikring, en førerulykkesforsikring eller en kollektiv ulykkesforsikring tegnet gennem din fagforening eller arbejdsgiver. Det kan også være en sundhedsforsikring og erhvervsevnetabsforsikring, som kan være tilknyttet dine pensionsordninger.

Hvis du kommer til skade i din fritid og du skal søge erstatning for fritidsulykken, og du ikke har forsikret dig selv, og der heller ikke er nogen, som kan stilles til ansvar for din skade, så har du ikke mulighed for at kræve godtgørelse eller erstatning for din tilskadekomst. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig selv.


Er du komme til skade?

Få en gratis vurdering af din sag. Udfyld formularen nedenfor, så kontakter vi dig om din sag.


  Hvad dækker en fritidsulykkesforsikring?

  Der findes to forskellige typer af ulykkesforsikringer: heltidsulykkesforsikringer og fritidsulykkesforsikringer. Begge forsikringer dækker skader, som sker i fritiden. Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, vil det dog kun være heltidsulykkesforsikringen, som dækker i dén situation. Der er derfor stor forskel på dækningen, når det kommer til erstatning ved fritidsulykker.

  Ulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke. Der gælder ikke én entydig definition på varigt mén, men det vil grundlæggende sige de varige helbredsmæssige gener, som du har pådraget dig ved ulykken. Ud over godtgørelse for varigt mén dækker mange ulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlinger som følge af ulykken. Det kan eksempelvis være udgifter til fysioterapi og kiropraktor. Nogle ulykkesforsikringer indeholder mulighed for straksudbetaling, hvis der er sket skade i form af brud på knogler eller sener. Dette er derfor også vigtigt at være opmærksom på.

  Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om en fritidsulykke, som kun er dækket af din ulykkesforsikring, da denne ikke giver ret til godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for tab af erhvervsevne (erhvervsevnetab).

  Det er derfor altid vigtigt at undersøge, om du har mulighed for få erstatning fra andre selskaber, eksempelvis hvis der er tale en relevant ansvarsforsikring. Det kræver som udgangspunkt, at en anden part kan gøres ansvarlig for skaden. 

  Erstatning ved mistet erhvervsevne

  Hvis du har tegnet en forsikring med dækning ved tab af erhvervsevne eller har en pensionsordning, som dækker ved tab af erhvervsevne, kan du være berettiget til udbetaling af et månedligt beløb og/eller et éngangsbeløb, hvis din evne til at arbejde er nedsat som følge af fritidsulykken.

  Det vil fremgå af forsikringsbetingelserne gældende for din forsikrings- eller pensionsordning, hvornår du har krav på udbetaling.

  Ofte stillede spørgsmål om fritidsulykker

  Hvad er en fritidsulykke?

  En fritidsulykke er en skade, der sker, mens du ikke er på arbejde. Der kan derfor også være tale om en fritidsulykke, selvom du er i skole eller institution. 

  En ulykke defineres som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”. Hvis der ikke er tale om en pludselig hændelse, der forårsager personskade, vil du derfor ikke være berettiget til en udbetaling fra din ulykkesforsikring. Det skal dog altid vurderes konkret fra skade til skade og i forhold til den enkeltes forsikringsbetingelser, om der er tale om en ulykke.

  Det er relevant at sondre mellem fritidsulykker og arbejdsulykker, da du ved en arbejdsulykke også kan være berettiget til godtgørelse og erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. 

  Hvis der ikke findes en ansvarlig skadevolder, vil en fritidsulykke typisk alene berettige til udbetaling fra ulykkesforsikringen i form af godtgørelse for varigt mén og dækning af udgifter til behandling.  

  Hvad er en ulykkesforsikring?

  En ulykkesforsikring dækker den situation, hvor du udsættes for en personskade som følge af en ulykke. Omvendt dækker ulykkesforsikringen ikke skade opstået på grund af sygdom.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at der findes to forskellige typer af ulykkesforsikringer: heltidsulykkesforsikringer og fritidsulykkesforsikringer. Begge forsikringer dækker skader, som sker i fritiden. Hvis du kommer til skade i arbejdstiden, vil det dog kun være heltidsulykkesforsikringen, som dækker i dén situation. Der er derfor stor forskel på dækningen.

  Hvornår skal jeg senest opsøge læge for at få erstatning?

  Mange forsikringsselskaber kræver, at du har været hos egen læge, på skadestue eller til anden behandling inden for 72 timer efter ulykken. Dette er ikke et ultimativt krav. 

  Det er dog et krav, at du har været hos læge eller anden behandler i nær tidsmæssig sammenhæng med ulykken. Den præcise tidsfrist afhænger af de konkrete omstændigheder i sagen. 

  Hvem vælger den speciallæge, der skal undersøge mig?

  Ofte vil forsikringsselskabet kræve at få udarbejdet en funktionsattest eller en speciallægeerklæring, når de skal tage stilling til størrelsen på dit varige mén. Forsikringsselskabet vil ofte udpege en eller flere læger, du kan blive undersøgt af. Du kan også altid selv komme med forslag til en eller flere læger. Du kan dog ikke forvente, at forsikringsselskabet accepterer, at undersøgelsen foretages af en læge, du tidligere har været i behandling hos.

  Hvad skal man være opmærksom på ved anmeldelse af skaden til ulykkesforsikringen?

  Du skal være opmærksom på, at ulykken beskrives korrekt og fyldestgørende, da forsikringsselskabet bruger din forklaring til at afgøre, om ulykkestilfældet og dermed dine gener er omfattet af dækningen.

  Hvad får man i erstatning ved varigt mén på en fritidsulykkesforsikring?

  Størrelsen på godtgørelsen vil dels afhænge af den dækningssum, som gælder for din ulykkesforsikring, og dels afhænge af størrelsen af det varige mén og hvad der ifølge forsikringspolicen berettiger til udbetaling. Mange forsikringer indeholder en betingelse om, at man først er berettiget til udbetaling ved en méngrad på 5, 8 eller 10 procent eller højere.

  Hvordan udregnes varigt mén?

  Den forsikringssum, som gælder for din ulykkesforsikring, svarer til en samlet méngrad på 100 procent. Hvis din forsikringssum eksempelvis er 1 million kr., og dit varige mén efter en ulykke udgør 10 procent, så vil du få udbetalt 100.000 kr. Beregningen af godtgørelse for varigt mén er derfor din forsikringssum ganget med méngraden i procent.

  Er forsikring mod varigt mén nødvendig?

   

  Det er ikke lovpligtigt at have en ulykkesforsikring, som dækker skader, hvor du pådrager dig varige mén, men det er en rigtig god idé.

  Kan man have flere ulykkesforsikringer?

  Ja, det kan sagtens lade sig gøre at have flere ulykkesforsikringer. Ofte kan man have en privattegnet forsikring samtidig med, at man har en dækning gennem sin arbejdsplads eller fagforening. Du bør derfor også være opmærksom på, om du får udbetalt forsikringspenge fra alle dine ulykkesforsikringer, hvis du pådrager dig et varigt mén efter en fritidsulykke. Det er altså muligt at få udbetaling fra to eller flere ulykkesforsikringer for den samme skade.

  Gælder der en frist for at anmelde en fritidsulykke?

  Ja, der gælder en almindelig forældelsesfrist på tre år fra skadestidspunktet.

  Vil du ringes op?

   Skriv dit telefonnummer og tryk på telefonrøret, så kontakter vi dig.