Fritidsulykkesforsikring

En fritidsulykkesforsikring er en forsikring, som dækker ulykker, der sker i fritiden. Det kan for eksempel være en privattegnet fritidsulykkesforsikring, en førerulykkesforsikring eller en kollektiv ulykkesforsikring tegnet gennem din fagforening eller arbejdsgiver. Det kan også være en sundhedsforsikring og erhvervsevnetabsforsikring, som kan være tilknyttet dine pensionsordninger.

Hvis der udelukkende er tale om en fritidsulykkesforsikring, dækker forsikringen ikke skader, som sker i arbejdstiden. Din egen ulykkesforsikring dækker kun skader, der sker på arbejdet, hvis det er en heltidsulykkesforsikring. Der er derfor stor forskel på dækningen, når det kommer til erstatning ved fritidsulykker.

Hvis du kommer til skade i fritiden og du ikke har forsikret dig selv, og der heller ikke er nogen, som kan stilles til ansvar for din skade, så har du ikke mulighed for at kræve godtgørelse eller erstatning for din skade. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at sikre dig selv.

 

Hvad dækker en fritidsulykkesforsikring?

Fritidsulykkesforsikringen dækker varige mén som følge af ulykke, og du kan derfor være berettiget til en udbetaling herfor. 

Ud over godtgørelse for varigt mén dækker mange fritidsulykkesforsikringer også udgifter til eventuelle behandlingsudgifter, som følge af ulykken. Det kan eksempelvis være udgifter til fysioterapi og kiropraktor. 

Nogle fritidsulykkesforsikringer indeholder derudover mulighed for straksudbetaling, hvis der er sket skade i form af brud på knogler eller sener. 

Erstatning fra andre parter

Det er derudover vigtigt at være opmærksom på, om der er tale om en fritidsulykke, som kun er dækket af din fritidsulykkesforsikring, da denne ikke giver ret til eksempelvis godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste eller erstatning for tab af erhvervsevne (erhvervsevnetab).

Det er derfor altid vigtigt at undersøge, om du har mulighed for få erstatning fra andre parter, eksempelvis hvis der er tale om en ansvarsforsikring. Det kræver som udgangspunkt, at en anden part kan gøres ansvarlig for skaden, som der ofte er i forbindelse med trafikulykker

Kan man have flere fritidsulykkesforsikringer?

Det kan sagtens lade sig gøre at have flere fritidsulykkesforsikringer og derved få udbetalt mere i godtgørelse ved en fritidsulykke, da dækningen på din fritidsulykkesforsikring hviler på en konkret aftale, som indgås med forsikringsselskabet.

Ofte kan man have en privattegnet fritidsulykkesforsikring, samtidig med at man har en yderligere dækning gennem sin arbejdsplads eller fagforening.

Du bør derfor også være opmærksom på, om du får udbetaling fra alle dine forsikringsselskaber, hvis du pådrager dig et varigt mén efter en fritidsulykke eller ulykke i øvrigt. Det er altså muligt at man kan få erstatning fra to eller flere fritidsulykkesforsikringer for den samme skade.

Gælder der en frist for at anmelde en fritidsulykke til ulykkesforsikringen?

Ja der gælder en almindelig forældelsesfrist på tre år fra skadestidspunktet. Det er derfor vigtigt at du får anmeldt din fritidsulykke til din ulykkesforsikring hurtigst muligt.

Få en gratis vurdering af din sag

Er du i tvivl om du har en sag eller har fået den erstatning, du har krav på?

Få en gratis vurdering af din sag fra en af vores højt specialiserede og erfarne jurister. Hos os skal du kun betale for vores arbejde, hvis du får erstatning. Det kalder vi ”ingen erstatning – ingen regning” Det sikrer dig økonomisk tryghed i en svær tid.

Vi svarer inden for 24 timer (dog ikke i weekend og helligdage)

  Charlotte Marie Schmidt Christensen
  Ring 8.00 - 16.00
  +45 22 22 55 27
  Eller skriv til os 24/7
  cc@stormadvokatfirma.dk
  Copyright © 2023 STORM Advokatfirma P/S
  magnifiercross